herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Zespół Planowania i Realizacji Budżetu

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 733 72 38

Zespół Planowania i Realizacji Budżetu realizuje zadania z zakresu:

 1. opracowywania projektu budżetu powiatu;
 2. opracowywania budżetu powiatu;
 3. przygotowywania projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu;
 4. prowadzenie ewidencji zmian planu budżetu Powiatu;
 5. powiadamianie jednostek budżetowych powiatu o planach finansowych i ich zmianach;
 6. dokonywania okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 7. prowadzenia ewidencji zmian w planach finansowych jednostek Powiatu;
 8. współpracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu i innymi w sprawach dotyczących budżetu Powiatu;
 9. prowadzenia analizy poprawności sprawozdań jednostek budżetowych;
 10. sporządzanie informacji rocznej i półrocznej z realizacji planu finansowego budżetu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 11. opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu, wprowadzanie zmian i przekazywanie informacji do jednostek organizacyjnych Powiatu;
 12. uruchamianie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek niepublicznych i nadzór nad ich wykorzystaniem;
 13. sporządzanie sprawozdań zbiorczych z realizacji budżetu Powiatu i gospodarki pozabudżetowej;
 14. sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmiany.