herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Zespół ds. Kadr

ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733 72 15

Zespół ds. kadr realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 2. prowadzenia spraw dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 3. planowania wydatków osobowych pracowników Starostwa;
 4. opracowywania analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie;
 5. prowadzenia rejestru oraz zbiorów udzielanych przez Starostę upoważnień i pełnomocnictw;
 6. aktualizacji zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 7. prowadzenia spraw rentowych i emerytalnych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 8. prowadzenia dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy w Urzędzie;
 9. prowadzenia spraw dotyczących zawodowych praktyk uczniowskich i studenckich, a także związanych z odbywaniem stażu absolwenckiego w Starostwie;
 10. prowadzenia ewidencji wydawanych identyfikatorów dla pracowników Starostwa;
 11. prowadzenia spraw dotyczących oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych;
 12. opracowywania projektów Regulaminu pracy oraz Regulaminu wynagradzania.