herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Kadencja 2018-2023

Jan Żychliński

Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni

Jan Żychliński - urodzony 29.04.1954 r. Związany z Gminą Stare Babice, w której jego rodzina zamieszkuje od wielu pokoleń, mgr inż. ogrodnictwa, bezpartyjny. W latach 80-tych związany z Solidarnością RI. Członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Miłośnik turystyki rowerowej. Z samorządem związany od chwili jego powstania w 1990 r. W latach 1990-1998 był Przewodniczącym Rady Gminy Stare Babice. W Powiecie Warszawskim Zachodnim od listopada 1998 r., do marca 2000 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, a następnie do roku 2002 Wicestarosty Powiatu. Na sesji  Rady Powiatu w dniu 19.11.2002 roku został wybrany na Starostę Powiatu.

W wyborach  samorządowych dnia 21 października 2018  r. startował z listy Forum Samorządowego Gmin w okręgu Stare Babice uzyskując po raz szósty  mandat radnego. Na pierwszej sesji VI kadencji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 23 listopada 2018  r. został wybrany po raz piąty na Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

 

 

 

Wojciech Białas

Wojciech Białas – Wicestarosta

Wojciech Białas – urodził się 7 stycznia 1959 roku. Jest związany z Izabelinem od urodzenia. Absolwent UW. Posiada trzy dyplomy tej uczelni. Administracja, CSTiRL, Zarządzanie. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek.

Zawodowo – zaczynał jako pracownik fizyczny. Przez lata piął się po szczeblach kariery zawodowej. Wyspecjalizował się w restrukturyzacji przedsiębiorstw.  Ostatnie dziesięć lat kierował kilkoma procesami naprawczymi przedsiębiorstw jako komisarz, i spółek jako ich prezes.

Z samorządem związany od 1998 roku. Zaczynał jako radny w gminie. Od 2002 roku jest nieprzerwalnie radnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Dnia 23 listopada 2018 został wybrany na stanowisko wicestarosty PWZ.

Członek PO RP. Zasiada w Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej na Mazowszu.

Romuald Reszka

Romuald Reszka – Etatowy Członek zarządu PWZ

Romuald Reszka - urodził się  17.03.1988 r.  Od urodzenia związany z Błoniem. Ukończył prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze specjalnością - samorząd terytorialny.

W latach 2010-2014 był radnym Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zasiadał w komisji infrastruktury i ochrony środowiska oraz w komisji budżetu, finansów, gospodarki mieniem i promocji.

Od najmłodszych lat związany z Klubem Sportowym Błonianka. Wcześniej jako zawodnik drużyn młodzieżowych i zespołu seniorskiego, dziś ma zaszczyt pełnić funkcję wiceprezesa tego zasłużonego Klubu. Między innymi dzięki jego staraniom w 2017 roku udało się zorganizować Obchody 100-lecia istnienia K.S. Błonianka.

W 2018 roku wybrany do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego VI Kadencji. Dnia 23 listopada 2018 r. wybrany do Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Przewodniczący PO RP w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Zasiada w Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej na Mazowszu.

Jego zainteresowania to sport, prawo oraz historia Polski.

Stanisława Milej - Misztal

Stanisława Milej - Misztal – Członek Zarządu PWZ

Rodowita Ożarowianka, tutaj się urodziła, mieszka i pracuje. Po skończeniu Akademii Medycznej rozpoczęła pracę w Ożarowie Mazowieckim jako lekarz i pracuje czynnie do chwili obecnej. Z samorządem związana od 1998 roku. W latach 1998 – 2006 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. Od 2010 roku radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a od 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W 2013 roku otrzymała  Nagrodę Honorową Ożarowa Mazowieckiego FELICJA w kategorii „osoba”, za poświęcenie 41 lat pracy zawodowej mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki, jako lekarz rodzinny. Pani Stanisława Milej – Misztal cieszy się dużym zaufaniem społecznym. 

Wiesław Pszczółkowski

Wiesław Pszczółkowski – Członek Zarządu PWZ

Urodził się w 1959 roku. Mieszkaniec Łomianek. Absolwent Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. Żonaty, dwie córki, dwójka wnucząt. Z samorządem gminnym i powiatowym związany jest od 2001 roku. W kadencji 2002–2006 był radnym Rady Miejskiej w Łomiankach. W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję Burmistrza Łomianek. Od 2014 pełni funkcję radnego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z okręgu Łomianki. W dniu 19 czerwca 2019 roku został wybrany przez Radę Powiatu na Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony:- Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania przy akcji powodziowej w 2010 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego,- Odznaką za Zasługi na rzecz kombatantów przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, - Medalem „PRO MEMORIA” nadanym przez Kierownika Urzędu do Spaw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu - srebrną oznaką za zasługi na rzecz pożarnictwa nadaną przez strażaków ochotników.