herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

XXIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Komunikat Organizacyjny

XXIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych dziewcząt i chłopców

Sochaczew – Kamion 2021/22

Sochaczew, 22.09.2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą SZSWWM z dnia 18.09.2015 r. obowiązuje zakaz występowania w strojach z emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły niestosujące się do powyższej uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek. Przed zawodami opiekun każdego zespołu musi dostarczyć bezpośredniemu organizatorowi zawodów pisemne zgłoszenie szkoły (SRS) do zawodów podpisane przez dyrektorów szkoły.

Organizatorzy:

– Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Woj. Mazowieckiego

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie (rejon Sochaczew)

- Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

- Urząd Gminy w Młodzieszynie

- Szkoła Podstawowa w Kamionie

Termin i miejsce:

21 października 2021 r. (czwartek)

Teren leśny, stadion przy Szkole Podstawowej w Kamionie, gm. Młodzieszyn

Program:

od godz. 10.00 – weryfikacja, pobieranie numerów startowych

11.00 – otwarcie imprezy

11.20 – 6 x 800 m dziewcząt r. 2009 - 2010

– 6 x 800 m chłopców r. 2009 - 2010

– 6 x 800 m dziewcząt r. 2008-2007

– 6 x 1000 m chłopców r. 2008-2007

– 6 x 1000 m dziewcząt szkoły ponadpostawowe r. 2002 i młodsi

- 6 x 1000 m szkoły ponadpodstawowe r. 2002 i młodsi

Dekoracje zwycięzców po zakończeniu poszczególnych sztafet.

Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział zespoły wyłonione w eliminacjach rejonowych (międzypowiatowych) zgodnie z regulaminem Mazowieckich IMS. Rejon reprezentują dwie drużyny w każdym biegu sztafetowym – łącznie po 16 sztafet w każdej kategorii. Zespół składa się z 6 zawodników/czek z jednej szkoły w kategoriach wiekowych jak wyżej. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy w danym roku szkolnym rozpoczęli naukę – nie później niż 1 października.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl – robimy wydruk i podpisane przez dyrektora szkoły zgłoszenie przywozimy ze sobą – składamy w biurze zawodów
i odbierają numery startowe.

Dokumentacja

Obowiązują dokumenty: ważna legitymacja szkolna, oryginał zgłoszenia z systemu srs, potwierdzony przez dyrektora szkoły. Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986 r. i 5 listopada 1992 r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dni. 21.III.2007 r.

Nagrody:

Za miejsca I-III puchary i medale. Dyplomy za miejsca I-XVI.

Postanowienia końcowe:

Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów. Ekipy przyjeżdżają na koszt jednostek delegujących. SZS nie ubezpiecza uczestników imprezy. Zawodnicy przebierają się w autokarach. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy skradzione lub zagubione podczas zawodów. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące powyższej imprezy będą zamieszczane na stronie internetowej – www.powiatsochaczew.pl w zakładce SPORT.

!!! Niedopuszczalny jest start w obuwiu z kolcami.

Kontakt z organizatorem: tel.: 608 483 157.

Pliki do pobrania Rozmiar
Komunikat (PDF) 275.75 KB