herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Naczelnik: Jacek Piłkowski

ul. Poznańska 129/133
05 - 850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733 72 97
e-mail: wzkatpwz [dot] pl

Wydział realizuje zadania z zakresu:

 1. zabezpieczenia funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:  
  • opracowania dobowych meldunków sytuacyjnych dla WCZK;  
  • przekazywania informacji, komunikatów i zaleceń do gmin;  
  • bieżącego monitorowania zagrożeń na obszarze powiatu.
 2. logistycznego zabezpieczenia posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz aktualizowanie bazy danych dla Zespołu;
 3. realizacji zadań Starosty otrzymanych od wojewody w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności;
 4. opracowywania zarządzeń i wytycznych Starosty do działań kryzysowych, obronnych i pozamilitarnych;
 5. współpracy i współdziałania z powiatowymi strażami, służbami, inspekcjami, jednostkami zewnętrznymi, WKU, gminami i sąsiednimi powiatami w dziedzinie monitorowania zagrożeń;
 6. przygotowania procedur postępowania Powiatu, Starostwa i funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny, wprowadzenia stanów wyjątkowych oraz reagowania na wszelkie zagrożenia cywilizacyjne występujące na administrowanym terenie;
 7. utrzymywania sprawności sieci radiowej wojewody;
 8. aktualizowanie powiatowych planów:  
  • reagowania kryzysowego oraz załączników funkcjonalnych i procedur;  
  • operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;  
  • obrony cywilnej.
 9. prowadzenia szkoleń, treningów, ćwiczeń i kontroli wynikających z rocznych planów działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
 10. współpraca przy realizacji zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Powiatu.