herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wprowadzenie od Geodety Powiatowego

Postanowiliśmy o publikowaniu dla wszystkich zainteresowanych tematyką geodezyjną i okołogeodezyjną, cyklicznych treści, z których możecie Państwo – mieszkańcy obszaru naszego powiatu, podmioty prowadzące na nim jakąkolwiek działalność, ale także podmioty spoza tego obszaru, robić użytek wedle Waszych potrzeb i upodobań. Będziemy tu:

 

 •  dostarczać wiedzy, co i jak można „załatwić” w komórkach geodezyjnych Starostwa;
 •  radzić, jak zdobyć informacje dotyczące przestrzeni;
 • informować o obowiązkach posiadaczy nieruchomości i inwestorów wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • w nieskomplikowany sposób wyjaśniać niektóre zagmatwane dla „zwykłego śmiertelnika” meandry działania geodety;
 •  informować co może, a co musi zrobić urzędnik zajmujący się sprawami geodezyjnymi w Starostwie;
 • wyjaśniać co to jest granica, co to jest działka, co to jest nieruchomość, co to jest budynek, i z jakimi problemami natury geodezyjnej może zetknąć się posiadacz;
 • nauczać o różnych rodzajach map i radzić, jak je czytać;
 • pisać o sieciach uzbrojenia terenu (tych podziemnych, naziemnych i nadziemnych), ale i o przyłączach różnych mediów do budynków;
 •   zaznajamiać o źródłach wiedzy dotyczących cen nieruchomości;
 • wyjaśniać skąd się bierze informacja o klasie przydatności rolniczej gleby, czy można ją zmieniać i w jaki sposób;
 •   publikować aktualności o tematyce geodezyjnej z obszaru Powiatu i dostarczać wiedzy zapewne jeszcze na wiele innych tematów zbliżonych, które można by było wymieniać na długiej liście. Postaramy się mówić o nich w sposób lekki, uproszczony, może nie wchodząc w szczegóły.

Proszę więc, aby traktować publikowane tu teksty jako źródło wiedzy, ale nie bezwzględnej, gdyż czasem drobny szczegół może przesądzić o konieczności innego traktowania danej sprawy.Takie działanie nie jest naszym obowiązkiem, wynikającym z konkretnego prawa nałożonego na administrację publiczną. Wszelkie obowiązki informacyjne wypełniamy poprzez publikację treści w oficjalnych serwisach i portalach powiatowych oraz na tablicach ogłoszeń. Działanie to wynika raczej z poczucia służebnej misji administracji w stosunku do podmiotów zainteresowanych jej działalnością. Zależy nam również na tym, żebyście Państwo poczuli się pewniej w tej sferze, w sferze geodezji, co przyniesie korzyści Wam, ale i pracownikom administracji, gdyż świadomość naszych interesantów jest dla nas dużym ułatwieniem w pracy.

Zapytacie mnie, czy urzędnik pije kawę. Odpowiem – tak, oczywiście, większość z nas pije kawę w pracy – ja nawet od kawy zaczynam każdy dzień przeglądając korespondencję. Niektórzy urzędnicy piją jedynie herbatę. Ale jeśli zapytacie mnie, czy urzędnik w pracy głównie to pije kawę, odpowiem, że zdarza się, że nie znajduję już czasu na wypicie drugiej kawy, choć chciałbym. Czasem wracam też z kanapką do domu, choć każdemu urzędnikowi przysługuje półgodzinna przerwa. I tak mamy wszyscy pracujący w starościanej geodezji, gdyż przede wszystkim jesteśmy dla Was. Mamy też z tyłu głowy maksymę, powtarzaną często przez Starostę, piastującego tę funkcję nieprzerwanie od niespełna 20. lat – Bądźcie na „tak”.
Nie wiem, jak Wasze doświadczenia (tych starszych z Państwa), ale moim zdaniem, administracja publiczna od czasu zmiany ustrojowej zmieniła się nie do poznania. Z pozycji władczej i skorumpowanej, przeistoczyła się w służebną i przejrzystą. Ja wiem, że mogą być zastrzeżenia, że każdy chciałby szybciej, że czasami trzeba odejść „z kwitkiem”. Pamiętajcie jednak, że urzędnik nie tylko pełni rolę służebną, ale musi podporządkować się przede wszystkim przepisom obowiązującego prawa. A czasem żądania, czy oczekiwania zainteresowanych, wykraczają poza te przepisy. Czasem, żeby zająć stanowisko, trzeba przebadać stertę dokumentów archiwalnych lub ocenić możliwość załatwienia niestandardowej sprawy po zapoznaniu się z rzadko wykorzystywanym przepisem prawa, orzecznictwem sądów i kontakcie z prawnikiem. Jesteśmy „tylko” ludźmi. Nie mamy wiedzy pełnej, choć zazwyczaj wiemy więcej na tematy przez nas prowadzone, niż nasi interesanci. Mamy też dni słabsze, choć nie powinniśmy takich mieć... Jak każdy człowiek. Pomagamy. Bywają sytuacje, że przychodzi do nas interesant i nie potrafi określić po co przyszedł. Wychodzi zazwyczaj zadowolony... I nie wraca! Bywają sytuacje, że przychodzi do nas interesant „nabuzowany” z założenia. Wychodzi, zostawiając pozytywną laurkę w pojemniku na ankiety badające satysfakcję interesariuszy. Niestety, kiedyś się nie dało. Interesanta wyprowadziła straż miejska. Jesteśmy bowiem narażeni na kontakt z różnymi ludźmi – niezrównoważonymi również.

Pomimo, że dla niektórych z Was jest to oczywiste, rozszyfruję tu pewne skróty, dziś tak chętnie wykorzystywane przez prawie wszystkich, i którymi później będę się czasem posługiwać:
PWZ – Powiat Warszawski Zachodni – nasz podmiot osobowości prawnej. Dla mniej wtajemniczonych wyjaśnię, że powiat warszawski zachodni pisany małymi literami oznacza raczej obszar do którego się odnosimy (jednostkę podziału terytorialnego Kraju). Gdy odnosimy się do samorządowego podmiotu prawa, którego ciałem najważniejszym jest Rada Powiatu, powinniśmy używać liter dużych – Powiat Warszawski Zachodni.
SPWZ – skrót od Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – to urząd powołany do tego, aby Rada Powiatu i Zarząd Powiatu (Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu), mogli sprawnie realizować zadania Powiatu jako samorządu, ale i zadania Skarbu Państwa scedowane na Starostę.
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa, do prowadzenia której zobligowany jest każdy podmiot administracji publicznej. Zawiera ona między innymi informacje, które wynikają z obowiązku publikacji, takie jak: Statut Powiatu, regulamin organizacyjny Starostwa, informacje o Radzie Powiatu, oświadczenia majątkowe, informacje o zamówieniach publicznych i rekrutacji, itp.
PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – komórka funkcjonująca w każdym powiecie, czy mieście na prawach powiatu, zajmująca się sprawami geodezyjnymi, a w szczególności obsługą geodetów, archiwizacją opracowań geodezyjnych i prowadzeniem baz danych geodezyjnych.
W następnym przekazie opowiem, czym się zajmujemy w geodezji starościanej. Chcąc zapoznać się wstępnie i samodzielnie z naszą organizacją, zakresem działania, aktualnościami, czy mapą prezentującą dane przestrzenne z obszaru Powiatu, zachęcam do odwiedzenia stron: www.pwz.pl (BIP, jak załatwić sprawę, regulamin organizacyjny) oraz www.podgik.pwz.pl (aktualności, portale geodezyjne).

Nasze działania są wysokim stopniu scyfryzowane. Jesteśmy w stanie załatwić sprawę która kojarzy się z „papierkową robotą”, całkowicie bez papieru! Są dwa warunki: pierwszy, to taki, że interesant złoży do nas wniosek elektroniczny. A drugi – że interesant zadowoli się pozyskanym od nas dokumentem elektronicznym, elektronicznie podpisanym. A zatem – zależy to jedynie od interesanta. Do takiego poziomu cyfryzacji doszliśmy z jednej strony poprzez przychylność do naszych działań Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Powiatu. Z drugiej – poprzez własną determinację do osiągnięcia postawionych sobie celów. Po trzecie poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, oprócz środków dotacji rządowych i środków własnych. Wydatną pomoc w tym zakresie przyniosły Programy Regionalne Funduszy Europejskich i udział w Projektach kreowanych przez Marszałka Województwa:

    „PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU”, zwanego powszechnie „Projektem BW”, zakończonego w 2015 r.
    Obecnie, od 2016 w naszym Powiecie realizujemy również z funduszy Programu Regionalnego Projekt pn. REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI, zwany powszechnie „Projektem ASI). W ramach tego Projektu m. in. sfinansowano różne zdania związane z cyfryzacją prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dariusz Pręgowski – Geodeta Powiatowy

plakatASI