herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu - Kamila Nowak

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
e-mail: skarbnikatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 - 72 - 05

Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;
 2. przygotowywanie projektu budżetu powiatu;
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
 5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
 6. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;
 7. opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
 8. organizacja obiegu dokumentów finansowych Starostwa;
 9. wykonywani innych zadań zastrzeżonych dla Skarbnika;  

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu;
 2. Wydziału Księgowości;
 3. Samodzielnego Stanowiska ds. Postępowań Egzekucyjnych.