herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia

Pełnomocnik ds. zdrowia – lek. med. Wiesław Kamiński

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

 1.  realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej, w tym m.in.:
  • przygotowanie dokumentacji, a także projektu uchwały rady powiatu dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
  • organizowanie konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz zastępcy kierownika podmiotu, w którym kierownik nie jest lekarzem,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotu leczniczego,
  • przeprowadzanie raz w roku kontroli podmiotu leczniczego pod kątem dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 2. udział w pracach:
  • Zespołu ds. przyznawania dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanej ze środków PFRON,
  • Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • komisji kwalifikacji wojskowej,
  • Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.