herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Samodzielne Stanowisko ds. Postępowań Egzekucyjnych

Jarosław Liśkiewicz - Samodzielne Stanowisko do spraw Postępowań Egzekucyjnych

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
telefon +48 22 733 72 62

Samodzielne Stanowisko ds. Postępowań Egzekucyjnych realizuje zadania wynikające o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w szczególności:

  1. badanie z urzędu dopuszczalności egzekucji administracyjnej;
  2. wszczynanie egzekucji na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego oraz jej prowadzenie przy pomocy środków egzekucji  administracyjnej;
  3. doręczanie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę organu wykonawczego albo odpisu orzeczenia sądowego;
  4. doręczanie zobowiązanemu postanowień o zastosowaniu środka egzekucyjnego.