herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

Iwona Bartosik - Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

ul. Poznańska 131A
05-850 Ożarów Mazowiecki
telefon +48 22 733 72 19,

e-mail: ibartosikatpwz [dot] pl

Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego realizuje zadania w zakresie:

  1. opracowywania harmonogramów przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego;
  2. weryfikacji kwalifikacji akt do poszczególnych kategorii archiwalnych;
  3. archiwizacji dokumentów przekazywanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
  4. prowadzenia archiwum Starostwa oraz wdrażanie i nadzorowanie stosowania postanowień instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  5. archiwizacji dokumentów przekazywanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
  6. prowadzenia ewidencji aktualnie posiadanych akt;
  7. brakowania akt kategorii B, dla których upłynął okres przechowywania;
  8. przekazywania akt kategorii A do Archiwum Państwowego;
  9. udostępniania akt zgromadzonych w archiwum;
  10. przekazywania sprawozdań z działalności archiwum zakładowego Starostwa do Archiwum Państwowego.