herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W

Droga powiatowa nr 4130W ul. 3 Maja jest głównym szlakiem komunikacyjnym Gminy Izabelin. Droga umożliwia komunikację mieszkańców gminy z miastem stołecznym Warszawa jak również stanowi połączenie centrum Izabelina i znajdujących się tu urzędów, służb, ośrodków edukacyjnych, przychodni zdrowia, obiektów handlowo-usługowych i kulturalnych z pozostałymi miejscowościami z tej gminy. Przedmiotowa droga planowana jest do rozbudowy w ramach przedmiotowego wniosku
o dofinansowanie na dwóch odcinkach. Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+636,40 zlokalizowany jest pomiędzy skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Tetmajera a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza na którym w roku bieżącym wybudowane zostanie rondo. Odcinek nr 2 od km 0+934,5 do km 1+574,4 zlokalizowany jest pomiędzy skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Małachowskiego
a skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Szymanowskiego, w rejonie którego jednymi z głównych pieszych użytkowników są ociemniali z ośrodka w Laskach. W ramach przedmiotowej rozbudowy planowana jest do wykonania nowa konstrukcja nawierzchni jezdni bądź jej wzmocnienie  wraz z obramowaniem krawężnikami betonowymi. Ponadto wykonany zostanie system odwodnienia, który będzie się składał z odcinków kanalizacji, drenokolektorów, zestawów rozsączających i niecek chłonnych.
Na przedmiotowych odcinkach tej drogi przebudowany zostanie istniejący chodnik o szerokości 2,5m. W zakresie inwestycji uwzględniona zostanie również budowa dróg rowerowych na całej długości rozbudowywanych odcinków o łącznej długości 1276mb. Ogółem w ramach przedmiotowej inwestycji wykonanych zostanie 2151mb chodnika. W rejonie skrzyżowania z ul. Szymanowskiego zostanie wykonana zatoka i peron autobusowy. Przy odcinku nr 2 zlokalizowany jest cmentarz wojskowy
w rejonie którego planowane są do wykonania zatoki postojowe wzdłuż krawędzi jezdni.

 

szosa przez las
tablica 1
tablica 2
grafika