herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie

grafika dekoracyjna

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie

 

W ramach realizacji inwestycji na odcinku ok. 400 m od DK 92 przewidziana jest wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, natomiast na dalszym odcinku o długości ok. 600 m wykonywane jest poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,0 m wraz z jej wzmocnieniem poprzez wykonanie nakładki asfaltowej.

Ponadto w ramach inwestycji przewidziano:

  •  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,
  • odtworzenie rowów drogowych,
  • wykonanie zjazdów na przyległe posesje do drogi powiatowej,
  • budowę peronu autobusowego,
  • odtworzenie rowów drogowych,
  • wykonanie ciągu pieszo rowerowego o szerokości 2,5 m na odcinku o dł. ok. 600 m,
  • zmianę lokalizacji przydrożnej kapliczni w związku ze zmianą geometrii skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi nr 410145W (ul. Leśna i ul. Lipowa),
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu w postaci nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zrealizowanie inwestycji znacząco wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych (w tym osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej poruszających się często grupami tą drogą do pobliskiego Domu Rodzinnego w Górnej Wsi).

Inwestycja poprawi również komunikację do istniejących urzędów i instytucji oraz usprawni połączenie pomiędzy siedzibą gminy Błonie z gminami Leszno i Kampinos. Dla okolicznych mieszkańców poprawi się dojazd do przychodni lekarskiej, kościoła i przedszkola w Bramkach, ochotniczej straży pożarnej w Górnej Wsi oraz do stacji PKP w m. Boża Wola.

 

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. Od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie

współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego.

 

grafika dekoracyjna 

  grafika dekoracyjna