herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Marlena Kucharska

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
pokój numer - 19
telefon +48 22 733 72 82, faks +48 22 733 72 01
e-mail: rpkatpwz [dot] pl

Porady prawne dla konsumentów z Powiatu Warszawskiego Zachodniego są udzielane w:

  • poniedziałki w godzinach 12:00 - 15:00
  • środy w godzinach 12:00 - 15:00

Uprzejmie informujemy, iż rzecznik praw konsumenta ustanowiony dla powiatu warszawskiego zachodniego nie udziela porad prawnych drogą mailową.
Prosimy o zgłaszanie spraw drogą pocztową na formularzu dostępnym na stronie internetowej powiatu pod linkiem: https://bip.pwz.pl/200,powiatowy-rzecznik-konsumentow

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania z zakresu:

  1. zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. prowadzenia rejestru skarg i wniosków do Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  5. współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji, organizacjami konsumenckimi, a także wykonywania innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisach odrębnych;
  6. prowadzenie spraw dotyczących punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.