herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
telefon +48 22 733 72 60 (sekretariat), +48 22 733 72 61 (biuro podawcze)
+48 22 733 72 62 (orzecznictwo), +48 22 733 73 20 (inspektorzy)
faks +48 22 733 72 60
e-mail: pinbatpwz [dot] pl

godziny otwarcia:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek - piątek  8:00-16:00
  • czwartek - dzień wewnętrzny (bez przyjęć interesantów), czynne wyłącznie okienko podawcze

Dawid Frenquelli - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
wejście "D", pok. nr 5, I piętro
telefon/faks +48 22 733 72 60
e-mail: pinbatpwz [dot] pl
godziny przyjęć interesantów: wtorek 9:00 - 14:00

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego znajduje się w budynku Starostwa - wejście "D". Posiada:

  • parking ogólnodostępny od strony ulicy Poznańskiej z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
  • odpowiedni dostęp - sprawy osób niepełnosprawnych załatwiane są na parterze Inspektoratu

Jednostka realizuje zadania w zakresie przyjmowania:

  • zgłoszeń rozpoczęcia budów
  • zawiadomień o zakończeniu budowy lub wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
  • wniosków dotyczących legalizacji obiektów budowlanych
  • wniosków w sprawie kontroli budów, robót budowlanych, obiektów budowlanych w użytkowaniu oraz w sprawie ich stanu technicznego.

W sprawach, w których wskazana jest rozmowa z pracownikiem Inspektoratu, zwłaszcza wymagających wglądu do akt, uprzednie telefoniczne umówienie daty i godziny przybycia znacznie ułatwi i przyspieszy obsługę interesanta.

Zakres kompetencji kierownictwa jednostki określa ustawa prawo budowlane.