herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Powiatowe Finały Badminton Drużynowy Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci” i „Młodzież”

Komunikat Organizacyjny

Komunikat organizacyjny Powiatowych Finałów Badminton Drużynowy
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci” i „Młodzież”.

 

Organizator:            Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                   GOSiR Stare Babice, Gmina Stare Babice

Uczestnicy:               Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009-2010
 Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008

Termin:                    13  października 2021r.  (środa)

Miejsce:                     GOSiR Stare Babice, Zielonki ul. Południowa 2b (Gmina Stare Babice).

9:00  –           przyjazd ekip/weryfikacja zgłoszeń

 

1.  Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: aosinskiatpwz [dot] pl () maksymalnie 12 października 2021 (wtorek) do godziny 13.00.

Zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Do każdej kategorii wypełniamy osobny druk. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły.

3. Do zgłoszonych szkół rozesłane zostaną maile potwierdzające rejestrację w zawodach oraz przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach.

5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników (zawodników).

6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

8. W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator.

9. Drużyny składają się z max. trzech dziewcząt lub trzech chłopców. Trzeci zawodnik/czka może być wystawiony w grze podwójnej w danym meczu.

10. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier.

11. Gry rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Sety gra się do 11 pkt (bez prawa podwyższania)

12. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem podstawowym.

13. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną a zawodnik rezerwowy od gry następnej jest zawodnikiem podstawowym.

14. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.

15. Każda z ekip musi posiadać własne rakiety (ze względu na stan epidemiczny).

Pliki do pobrania Rozmiar
Komunikat organizacyjny (PDF) 226.56 KB
Formularz zgłoszenia (DOCX) 35.52 KB