herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejścia B, C, pierwsze piętro
telefon +48 22 733 72 56, faks +48 22 733 72 56
e-mail: pcpratpwz [dot] pl
strona internetowa: http://www.pcpr.pwz.pl

godziny otwarcia jednostki:

 • poniedziałek 9.00 - 17.00
 • wtorek-piątek 8.00 - 16.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na pierwszym piętrze. Posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • dwa wydzielone miejsca parkingowe
 • podjazd przy wejściu głównym do budynku
 • toaletę na parterze przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
 • podnośnik przy wejściu C do budynku Starostwa do Wydziału Komunikacji i Transportu
 • biuro podawcze zlokalizowane na parterze w holu głównym budynku (pokój numer 18).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zostało utworzone na mocy Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 1999 roku. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki
 • Barbara Gębala - Dyrektor PCPR
  ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  wejście B, C, pierwsze piętro, pokój numer 136
  telefon +48 22 733 72 50, faks +48 22 733 72 50
  telefon kom. służbowy - 664 914 775
  e-mail: barbara [dot] gebalaatpwz [dot] pl

  Przyjmowanie interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w kolejny (najbliższy) dzień powszedni.

 • Irena Starczewska - Główna Księgowa PCPR
  ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  wejście B, C, pierwsze piętro, pokój numer 137
  telefon +48 22 733 72 52, faks +48 22 733 72 52
  e-mail: irena [dot] starczewskaatpwz [dot] pl

  W czasie nieobecności Dyrektora PCPR jego funkcje pełni Główny Księgowy lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

Dane dotyczące pracowników Centrum

Księgowość, kadry

 • Dorota Regulska - Specjalista ds. kadr/księgowości,
  e-mail: dorota [dot] regulskaatpwz [dot] pl

 • Aldona Antoniewicz - Inspektor ds. księgowości
  e-mail: aldona [dot] antoniewiczatpwz [dot] pl
  pierwsze piętro, pokój 131, budynek główny, wejście B, C
  telefon +48 22 733 72 55, faks +48 22 733 72 55

  godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Pracownicy socjalni - DPS, ŚDS, DSM, placówki wsparcia dziennego

 • Grażyna Staniszewska - Starszy Specjalista pracy socjalnej,
  pierwsze piętro, pokój 138, budynek główny, wejście B, C
  telefon +48 22 733 72 51, faks +48 22 733 72 51
  telefon kom. służbowy - 600 995 285
  e-mail: grazyna [dot] staniszewskaatpwz [dot] pl

  godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Piecza zastępcza

 • Ewa Bargieł - Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej,
  pierwsze piętro, pokój 128, budynek główny, wejście B, C
  telefon +48 22 733 72 57, faks +48 22 733 72 57
  telefon kom. służbowy - 600 995 194
  e-mail: ewa [dot] bargielatpwz [dot] pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Koordynatorzy pieczy zastępczej

 • Dorota Matuszak - Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  telefon kom. służbowy - 600 995 616
  e-mail: dorota [dot] matuszakatpwz [dot] pl
 • Aleksandra Łopacińska - Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  telefon kom. służbowy - 600 995 416
  e-mail: aleksandra [dot] lopacinskaatpwz [dot] pl
 • Patrycja Brodowska - Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  e-mail: patrycja [dot] brodowskaatpwz [dot] pl

parter, pokój 19, budynek główny, wejście A,
telefon +48 22 733 72 56, faks +48 22 733 72 56

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Poradnictwo Rodzinne

 • Maria Dąbrowska - Psycholog
  pierwsze piętro, pokój 127, budynek główny, wejście B, C
  telefon +48 22 733 72 57, faks +48 22 733 72 57
  tel. kom. służbowy - 664 062 288
  e-mail: maria [dot] dabrowskaatpwz [dot] pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Projekt systemowy "Aktywność szansą na lepsze jutro"

 • Katarzyna Karczmarczyk - Asystent Koordynatora projektu,
  e-mail: katarzyna [dot] karczmarczykatpwz [dot] pl
 • Iwona Cichocka - Pracownik socjalny,
  e-mail: iwona [dot] cichockaatpwz [dot] pl

pierwsze piętro, pokój 138, budynek główny, wejście B, C
telefon +48 22 733 72 53, faks +48 22 733 72 53

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Specjaliści do spraw rehabilitacji społecznej

 • Agnieszka Wójcik - Specjalista ds. osób niepełnosprawnych, doradca ds. osób niepełnosprawnych,
  e-mail: agnieszka [dot] wojcikatpwz [dot] pl
 • Monika Feliciak - Specjalista ds. osób niepełnosprawnych,
  e-mail: monika [dot] feliciakatpwz [dot] pl

pierwsze piętro, pokój 133, budynek główny, wejście B, C
telefon +48 22 733 72 54, faks +48 22 733 72 54

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

 

Świadczenia

 • Olga Malinowska - Podinspektor - rodziny zastępcze,
  e-mail: olga [dot] malinowskaatpwz [dot] pl
 • Katarzyna Marchewska - Pracownik socjalny - kontynuowanie nauki, usamodzielnienia,
  tel. kom. służbowy - 664-091-812
  e-mail: katarzyna [dot] marchewkaatpwz [dot] pl
 • Małgorzata Przybylska - Referent - porozumienia
  e-mail: malgorzata [dot] przybylskaatpwz [dot] pl

pierwsze piętro, pokój 138, budynek główny, wejście B, C
telefon/faks +48 22 733 72 51, +48 22 733 72 53

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Centrum

Pliki do pobrania Rozmiar
Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.57 MB