herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor PSSE w Powiecie Warszawskim Zachodnim: Aneta Hennel

tel.  +48 22 25 00 115
e-mail: sekretariatatpssewaw [dot] pl

strona internetowa: https://www.gov.pl/web/psse-ozarow-mazowiecki
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 15:35

Jednostka realizuje zadania w zakresie sanitarnego nadzoru bieżącego i zapobiegawczego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Zakres kompetencji kierownictwa jednostki określa ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki:
  • Aneta Hennel - Dyrektor PSSE/Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
    e-mail: ozarowatpsse [dot] waw [dot] pl