herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Portal mapowy – narzędzie dla wszystkich – cz. 2

Ale zanim o temacie przewodnim, to wcześniej miła informacja. Nasz powiat został laureatem i zajął I miejsce w V edycji konkursu prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika – Samorządowy Lider Cyfryzacji. Ten zaszczytny tytuł uzyskał w grudniu 2021 r. za wdrożenie pod nazwą „Serwis internetowy Służby Geodezyjnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Portal mapowy, o którym tu mowa, jest właśnie jednym z komponentów tego Serwisu.

W poprzedniej części pisałem głównie o treści mapowej Portalu, zaznajamiając przy okazji ze ścieżkami dostępu i ogólnymi zasadami korzystania. W tej części o dodatkowych funkcjonalnościach, do których dostęp mamy w części górnej -  w menu górnym.

Na zielonym pasku znajdziecie kilka ikon do stosowania zazwyczaj nie przez „zwykłych” użytkowników, oprócz może ikon umożliwiających dostosowanie obrazu do Waszych potrzeb wzrokowych. Za to w menu górnym mamy kilka ikonek, o których warto co nieco wiedzieć. Najważniejsza chyba jest ikonka pierwsza (i dlatego pierwszą jest 😊). O niej była już mowa w poprzedniej części. Te nałożone na siebie 3 kwadraciki rozwijają/zwijają nam menu lewe. Po ich zwinięciu mamy większy obraz rysunku mapy. Rozwinięcie umożliwia nam dowolny wybór treści mapy, jak również dostęp do usług sieciowych (patrz cz. 1). Druga ikonka służy do zwinięcia/rozwinięcia legendy dynamicznej. Zwinięcie również umożliwia nam obserwowanie większego obrazu rysunku mapy. Rozwinięcie uruchamia legendę.

Nie wszystkie treści są legendą objęte. Z naturalnych przyczyn, nie są nią objęte treści pochodzące z usług sieciowych. Również treść mapy zasadniczej, czy ewidencyjnej, nie jest nią objęta, gdyż ta symbolika jest ustandaryzowana, ujęta w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i często dość intuicyjna. Pomimo to, rozszyfruję tu choćby dość intuicyjne kolory dla podstawowych sieci uzbrojenia terenu, których gąszcz pojawia się najczęściej na terenach zainwestowanych. Kolor:

  • żółty – przewidziany jest dla sieci gazowej
  • czerwony – elektroenergetycznej
  • pomarańczowy – telekomunikacyjnej
  • brązowy – kanalizacyjnej
  • niebieski – wodociągowej
  • fioletowy – dla ciepłowniczej

Legenda dynamiczna daje nam największą korzyść dla kolorów przyjętych dla treści lewego menu pod przyciskami: analityczne i GMK, gdzie odnajdziemy analizy dotyczące struktury własności i władania gruntami.

Trzecia ikonka – strzałka – umożliwia powrót do standardowego przesuwania mapy jeśli weszliśmy w inny tryb przycisków myszy. Czwarta ikona – lupa – bardzo potrzebna - umożliwia nam wyszukanie i zoomowanie obrazu mapy na interesujące nas miejsce. Może być to działka (jeśli znamy jej numer) – najlepiej wtedy zacząć od wybrania gminy z rozwijalnej strzałką listy, następnie analogicznie wybranie (lub wpisanie) nazwy (numeru) obrębu i wpisaniu numeru działki. Jeśli działka ma numer „łamany” – w pierwsze okienko wpisujemy licznik, a w drugie mianownik. Przyciskamy przycisk „szukaj” i po odkliknięciu w tabeli wyszukanej działki, odpowiedni przycisk w dolnej części okienka poda nam informacje o działce lub ustawi na nią obraz. Podobnie postępujemy przy poszukiwaniu konkretnego budynku, adresu nieruchomości lub współrzędnych (jeśli je znamy).

Kolejna ikona „i” pozwoli na zwrócenie użytkownikowi podstawowych informacji o interesujących go obiektach. Mogą to być działki, budynki, sieci uzbrojenia terenu i inne tam wymienione. Nie znajdziemy tam wszystkich informacji. Przede wszystkim nie znajdziemy informacji o danych osobowych oraz innych, które udostępniane są odpłatnie, a także tych, których po prostu w zasobie nie ma. Zasada pozyskiwania informacji jest prosta. Wybieramy rodzaje obiektów nas interesujących, w lewym górnym okienku zaznaczamy dowolny sposób określenia zakresu obszarowego nas interesującego poprzez: punkt, obszar zamknięty określony linią łamaną, linia. W przypadku określenia zakresu poprzez „obszar” albo „linię”, odklikujemy kolejne punkty tworzące ten obszar albo linię, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy w celu zakończenia budowy naszego zakresu i otrzymujemy w tabeli wyniki naszych poszukiwań. Jeśli takich obiektów jest więcej, przyciśnięcie myszą na kolejne obiekty po lewej stronie tabeli, zwraca nam informacje o tym obiekcie po stronie prawej.

Kolejny aktywny przycisk służy do oczyszczenia widoku mapy z naszych działań (z pozyskanych i widocznych na rysunku mapy informacji), a przycisk menu oznaczony ekierką służy do pomiarów długości lub powierzchni na mapie. Proszę jednakże traktować te pomiary orientacyjnie. Są one wprawdzie dokładne, ale użytkownik nie ma możliwości zidentyfikowania punktów z dokładnością centymetrową, a zatem wymiary te mogą nieco różnić się od wymiarów precyzyjnych. Przestrzegam przede wszystkim przed przyjmowaniem jako pewnik wymiarów w ten sposób pozyskanych z wymiarami działki ewidencyjnej. Tu zresztą w grę wchodzą dodatkowo aspekty dokładności określenia punktów granicznych w ewidencji gruntów i budynków, o czym pisałem w poprzednich felietonach. Przy tych pomiarach również wykorzystano zasadę kończenia obiektu prawym przyciskiem myszy. Po odkliknięciu zakończenia pojawiają się żądane wymiary, które z rysunku mapy można usunąć przyciskiem czyszczenia elementów w menu.

Kolejny przycisk menu - „obrazek” - pozwala na pobranie i zapisanie aktualnego rysunku mapy w pliku *png. Przycisk miniatury drukarki umożliwia przygotowanie dowolnego fragmentu mapy do wydruku w ustalonym przez użytkownika formacie, skali i rozdzielczości z opisem pozaramkowym. Można samodzielnie nazwać też dowolnie ten wydruk i odklikując okienko „obręb”, dodatkowo na wydruku uzyskać nazwę (numer) obrębu. Okienko konfiguracji wydruku jest na tyle intuicyjne, że nie będę tu omawiać go szczegółowo. Może jedynie to, że uruchomienie przycisku drukarki, prezentuje domyślny zakres wydruku, który zmieni się jeśli zmienimy skalę wydruku lub format wydruku. Zakres ten możemy też dowolnie przesuwać chwytając go lewym przyciskiem myszy.

Przycisk powrotu do domyślnego ustawienia rysunku mapy przywraca obraz mapy całego powiatu. Kolejny przycisk nałożonych na siebie krążków umożliwia pobranie pliku w formacie *gml z rysunkiem działki i budynku wraz danymi, których pobranie jest prawnie uwolnione od wnoszenia opłat. Taki plik przydatny jest dla osób, które korzystają z innego oprogramowania, a chciałyby automatycznie pozyskać i wpasować obiekty (takie jak działka lub budynek) we własny rysunek tworzony w innym oprogramowaniu.

Być może dla niektórych z Was informacje, które umieściłem w obydwu częściach „felietonów” mówiących o Portalu mapowym są zbędne, gdyż świetnie sobie z tym radzicie. Mam jednakże nadzieję, że być może zachęcą kogoś do pozyskiwania informacji przestrzennej i wyjaśnią czasem mniej intuicyjny sposób korzystania z Portalu, a przede wszystkim odsłonią gamę informacji, które możecie bezpłatnie pozyskiwać do realizacji własnych celów, albo choćby z ciekawości. Obie części mają charakter instrukcyjny, ale myślę że w „Felietonach geodety” być może jeszcze tylko raz (kiedyś) takim charakterem się posłużę, opisując Portal Interesanta.

 

pasek