herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Portal mapowy – narzędzie dla wszystkich – cz. 1

„Dla wszystkich”, to może stwierdzenie „na wyrost”. Trzeba mieć dostęp do internetu i się go nie bać. Można w zamian uzyskać sporo informacji o terenie. O swojej działce, ale i o działce sąsiada! Żarty, żartami – w Portalu tym nie udostępniamy danych osobowych, ale prezentujemy wszelkie dostępne nam informacje o przestrzeni. Co więcej, znajdziecie tam też informacje, którymi nie dysponujemy! Jak to możliwe? Ano, w dzisiejszych czasach pojawia się coraz więcej danych otwartych,  „wystawianych” przez przeróżne instytucje (przede wszystkim przez instytucje realizujące zadania publiczne) w postaci tzw. usług danych przestrzennych. Za pomocą tych narzędzi, my możemy niejako podczytywać i prezentować dane „obce” w swoich Portalach lub każdy może użyć ich na swoim komputerze do odczytu (podglądu). Istnieją również usługi pozwalające nie tylko obejrzeć te dane, ale wręcz pobrać je i zapisać na własnym dysku, ale tu nie będzie o tym mowy.

Do Portalu mapowego można dostać się poprzez kilka ścieżek:

 • poprzez stronę główną Powiatu, pod aktualnościami należy wybrać duży „kafel” Służba geodezyjna lub w przeglądarce wpisać www.podgik.pwz.pl , co doprowadzi nas do strony administrowanej przez Służbę geodezyjną Starostwa, gdzie oprócz aktualności oraz innych możliwości pojawia się duży kafel wyboru „Strefa interesanta”. Po wybraniu tej opcji pojawia się lista dostępnych Portali, wśród których jedynym portalem bez konieczności logowania się jest właśnie Portal mapowy.
 • poprzez stronę główną Powiatu www.pwz.pl w zakładce „Starostwo” należy wybrać w menu lewym „Służba geodezyjna Geoportal”
 • bezpośrednio w przeglądarce wpisać adres https://webewid.pwz.pl/e-uslugi/portal-mapowy

Do wyboru treści prezentowanej mapy, niezbędne jest uruchomienie menu z lewej strony ekranu. Jeśli po uruchomieniu Portalu nie ujawni się ono od razu, należy kliknąć lewe okienko górnego menu (z nałożonymi na siebie karteczkami). Drugim, bardzo pomocnym klawiszem, jest drugie od lewej okienko górnego menu – to dynamiczna legenda, która dostosowuje się do wybranego zakresu danych oraz do prezentowanego wycinka mapy. Okno mapy przybliża się i oddala za pomocą „skrollowania” (kręcenia) kółeczkiem myszki. Mapę przesuwać można naciskając lewy klawisz i przeciągając obraz.

Część informacji prezentowanych w Portalu jest codziennie aktualizowana – możecie być tego pewni, że dane są kompletne i aktualne (na tyle, na ile do nas wpłynęły jakiekolwiek informacje). Jeśli więc zwracaliście się do nas z jakimś wnioskiem o aktualizację treści, które w portalu są prezentowane, czy oczekujecie na wprowadzenie zmiany (np. podział działki, nowy budynek, przyłącze), to nie trzeba zawracać sobie i nam głowy, dzwonić i dopytywać o to – następnego dnia po wprowadzeniu zmiany ukaże się to w serwisie mapowym. Są to dane w rozwijalnych dalej zakładkach lewego menu:

 • Ewidencja Gruntów i Budynków
 • Adresy-EMUiA
 • Sytuacja i Rzeźba terenu
 • Sieci uzbrojenia terenu
 • Osnowa
 • Rejestr cen nieruchomości
 • Prace geodezyjne.

Na danych tych działają pewne mechanizmy analityczne i prezentowane są graficznie wyniki tych analiz w zakładkach:

 • GMK
 • Analityczne.

W zakładce ØMapa glebowa znajdziecie opracowanie wykonane na podstawie map z lat 70-tych ubiegłego wieku dla całego obszaru powiatu – te dane są niezmienne i aktualne. W zakładce ØPlanowanie przestrzenne znajdziecie być może niepełną i uproszczoną informację o opracowanych przez miasta i gminy planach zagospodarowania przestrzennego.

Zakładki:

 • Środowisko
 • Sieci transportowe
 • Architektura i budownictwo

przygotowane są na działanie innych komórek Starostwa lub jednostek związanych. Ich aktualność i kompletność zależy od aktywności w korzystaniu z komponentów systemu przez te komórki. Na razie mamy tylko przymiarki do wykorzystywania zasilania mechanizmów Portalu w aktualizowaniu tych danych.

Natomiast dużą wartością mogą być dla Was dane prezentowane poprzez usługi sieciowe innych instytucji w zakładce Ø Zewnętrzne serwisy mapowe. Na ich podczytanie trzeba czasem zaczekać chwilę – od kilku do kilkudziesięciu sekund. Są to oficjalne dane upowszechniane przez różne instytucje, np.: urzędy gmin – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, punkty adresowe i osie ulic; Główny Urząd Geodezji i Kartografii – ortofotomapa, mapa topograficzna; Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) – obszary chronione, krajobrazowe, użytki ekologiczne oraz inne dane tu nie wymienione. Co więcej – możecie sami dodać adres usługi przeglądania danych i  dodać go do prezentowanego obrazu. Jeśli jakaś instytucja udostępnia taką usługę (WMS), możecie poprzez naciśnięcie duże zielonego „plusa” przy zakładce „Zewnętrzne serwisy mapowe” dodać taką warstwę do prezentowanego widoku mapy.

Menu lewym posługujemy się w ten sposób, że klikamy w strzałeczkę przy kwadraciku, a następnie w kwadracik umieszczony przy danym zakresie treści. Chcą usunąć ten zakres treści, ponownie klikamy w kwadracik. Jeśli chcemy zwinąć menu szczegółowe, klikamy ponownie w strzałeczkę. W szczególności dla danych aktualizowanych przez starościaną geodezję, możecie dowolnie wybrać sobie zakres danych po rozwinięciu strzałeczki przy pozycji menu. I tak na przykład, można sobie wybrać tylko budynki i sieć wodociągową do tych budynków, albo dodać jeszcze kanalizacyjną, albo jeszcze inną lub wszystkie sieci. Treść prezentowanej mapy można więc w dowolny sposób konfigurować samemu. Po opuszczeniu Portalu, przy kolejnym jego uruchomieniu na danym komputerze, powinien ukazać się widok, na którym skończyliśmy przeglądanie, nawet po kilku dniach czy tygodniach.

Legenda zmieniająca się dynamicznie, dostosowująca się do obiektów widzianych aktualnie na widoku mapy, szczególnie przydatna jest przy przeglądaniu danych w zakładkach analitycznych. Nie obejmuje ona co do zasady większości obiektów mapy zasadniczej, gdyż jest to symbolika ustandaryzowana i dość intuicyjna. Na wielu warstwach działa również prawy przycisk myszy, podając nam podstawowe, dostępne informacje o danym obiekcie.

W następnej części jeszcze kilka szczegółów dotyczących możliwości wykorzystywania Portalu mapowego.

 

Dariusz Pręgowski

Geodeta Powiatowy