herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Jacek Piłkowski

Wejście A, I piętro, pokój 120

tel. 22 733 72 97, e-mail: jpilkowskiatpwz [dot] pl

godziny otwarcia: poniedziałek 9:00-17:00

wtorek - piątek  8:00-16:00

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje następujące zadania:

  1. zapewnienie ochrony informacji  niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych  informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  5. opracowanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Starosty planu ochrony informacji niejawnych starostwa w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań  sprawdzających;
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych i wykonujących czynności zlecone,  które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym  odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  9. przekazywanie odpowiednio ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia  bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia  bezpieczeństwa.