herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Nazwa zadania „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”

Po lewej flada Polski, po prawej stronie godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ze środków rezerwy celowej do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Mazowiecki

Nazwa zadania „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”

Cele projektu:

Inwestycja jest realizowana na terenie wsi Bramki w gminie Błonie i posiada dostęp do mediów. Celem inwestycji jest budowa dogodnego i przyjaznego dla pacjentów Hospicjum, które umożliwi wszechstronną, stałą, specjalistyczną i profesjonalną opiekę medyczną typu paliatywnego dla 32 nieuleczalnie chorych pacjentów. Obiekt posiada bardzo korzystne warunki komunikacyjne. Budynek hospicjum wykonany zostanie wraz z pełną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi. Przy obiekcie powstanie 40 nowych miejsc parkingowych oraz  nowe tereny zielone o funkcji parkowej, a także przyłącza dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej (elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1,0 MW) oraz przyłącza dla potrzeb instalacji pompy ciepła, co pozwoli znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła.

Całkowita wartość projektu:

13 682 639,54 zł

Wysokość dofinansowania:

4 000 000,00 zł