herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Mazowiecka Nagroda Jakości 2010

W dniu 4 listopada 2010 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się uroczyste wręczenie Mazowieckiej Nagrody Jakości XIII edycji 2010.

Starostwo zostało Laureatem konkursu w kategorii organizacji publicznych samorządu terytorialnego. Statuetkę wręczył Panu Staroście Janowi Żychlińskiemu Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pan Waldemar Roszkiewicz. Dyplom Laureata Sekretarzowi Powiatu Pani Justynie Rytel – Kuc wręczył Przewodniczący Komitetu MNJ Pan Tadeusz Glazer. W uroczystości wzięli udział również: Pan Stanisław Pietrzak – Wiceprzewodniczący Komitetu MNJ, Pan Mieczysław Jakubowski – Wiceprzewodniczący Komitetu MNJ oraz Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, Pan Janusz Leśniewski – Szef Ekspertów Komitetu MNJ, Pan Marek Jatczak – Sekretarz Komitetu MNJ oraz radni Rady Powiatu, a także Naczelnicy Wydziałów i pracownicy Starostwa.

W ramach konkursu dokonana została Samoocena Starostwa (dokument opisowy) oraz ocena kryteriów i modułów (punktowa i procentowa) w dziewięciu kategoriach: przywództwo, strategia i polityka, zarządzanie pracownikami, zarządzanie zasobami i partnerstwo, zarządzanie procesami i systemami, satysfakcja klientów, satysfakcja pracowników, wpływ na otoczenie oraz efekt końcowy. Starostwo zostało ocenione na poziomie 54%. To bardzo wysoki wynik. Samooceny Urzędu dokonał Zespół pracowników w składzie: Pani Aneta Porębska, Pani Katarzyna Piecho – Rawa, Pan Krzysztof Szuba i Pan Jakub Wawer pod kierunkiem Pani Justyny Rytel – Kuc. W dniu 28 września br. Eksperci MNJ podczas wizyty w Starostwie potwierdzili wysoką jakość oraz profesjonalizm dokonanej Samooceny organizacji. Dokument ten został opracowany na podstawie doświadczenia jakie zdobyli pracownicy Starostwa w ciągu dziesięciu lat funkcjonowania jednostki poprzez ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, poprawę zadowolenia interesantów i pracowników. Potwierdzeniem naszej ciągłej pracy w tym zakresie jest uzyskanie w 2007 roku Certyfikatu ISO i jego odnowienie w lipcu 2010 r. Mazowiecka Nagroda Jakości jest dla Urzędu Starostwa wielkim wyróżnieniem i nagrodą naszej pracy dla dobra mieszkańców Warszawskiego Zachodniego.