herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 2021

Komunikat Organizacyjny

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 2021 r.

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych dziewcząt i chłopców

Organizator:          Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

Uczestnicy:             Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009-2010
 Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008
 Szkoły Ponadpodstawowe – Roczniki 2002 i młodsi

Termin:                  6  października 2021r.  (środa)

Miejsce:                  Stadion Miejski w Błoniu, ul. Legionów 3A.

Formuła                „OPEN” ( nie ma eliminacji gminnych )
zawodów:

9:45 –  przyjazd ekip/weryfikacja zgłoszeń

10.15 – Otwarcie Zawodów
10.30 – start biegów

  • SP dzieci dziewczęta           roczniki  2009 – 2010 à 6x800 m
  • SP dzieci chłopcy                roczniki  2009 – 2010 à 6x800 m
  • SP młodzież dziewczęta      roczniki   2007 – 2008 à 6x800 m
  • SP młodzież chłopcy         roczniki   2007 – 2008 à 6x1000 m
  • Szkoły ponadpodstawowe   roczniki   2002 i młodsià 6x1000 m
  • Szkoły ponadpodstawowe   roczniki   2002 i młodsi à 6x1000 m

1.  Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: aosinskiatpwz [dot] pl () maksymalnie 4 października 2021 (poniedziałek) do godziny 16.00.

Zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły.

2. Organizator nie udostępnia szatni, prosimy o przybycie w stroju sportowym.

3. Do zgłoszonych szkół rozesłane zostaną maile potwierdzające rejestrację w zawodach oraz przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach.

5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników (zawodników).

6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

7. Zawodnicy startują w butach bez kolców.

8. W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator.

9. Prosimy o zaopatrzenie zawodników w agrafki.

10. Zmiany odbywają się w „Strefie zmian” o wymiarach 20m x 6m

11. Numery startowe zapewnia Organizator.