herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w kategorii "Dzieci"

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Tenisie Stołowym

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci”

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe Dzieci – Rocznik 2010 i młodsi

Termin:                       Dziewczęta i Chłopcy: 7 grudnia 2022 (środa) przyjazd ekip 9:00

Miejsce:                      Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31, 05-092 Łomianki

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie
są minimum cztery szkoły podstawowe

Uczestnictwo:

 • 2 dziewczynki + 1 rezerwowa,
 • 2 chłopców + 1 rezerwowy,
 • obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

Obowiązują:

 • Prosimy o potwierdzenie udziału do 6 grudnia  (wtorek)
  do godz. 12:00  na adres mailowy aosinskiatpwz [dot] pl bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812.

Przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony.

 • Zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Do każdej kategorii wypełniamy osobny druk. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
 • Zgody rodziców ( ważne dla nauczycieli/opiekunów )
 • Zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • ważne legitymacje szkolne
 • W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • Za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników (zawodników)
 • Organizator nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów
 • Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym