herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Ringo Szkół Podstawowych w kategorii "Dzieci" i "Młodzież"

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w  Ringo

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci” oraz „Młodzież”

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni
Partner:                      GOSiR Stare Babice, Gmina Stare Babice

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009 i młodsi
Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008

Termin:                       14 czerwca 2022 (środa) przyjazd ekip 9:00, start zawodów 9:15 – kategoria „Dzieci”

                                    15 czerwca 2022 (czwartek) przyjazd ekip 9:00, start zawodów 9:15 – kategoria „Młodzież”

Miejsce:                      GOSiR Stare Babice, Gmina Stare Babice

Zielonki-Parcela ul. Południowa 2 (Gmina Stare Babice)
(boiska do piłki siatkowej plażowej)

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie  są minimum cztery szkoły podstawowe

Obowiązują:

 • prosimy o potwierdzenie udziału do 13 maja 2023r. (wtorek) do godz. 13:00  na adres mailowy aosinskiatpwz [dot] pl () bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812
 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
 • zespól liczy 6 osób ( 3 dziewczęta i 3 chłopców )
 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły

 

 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • należy wziąć własne ringo w celu przeprowadzenia rozgrzewki
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • system gry uzależniony od ilości drużyn
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym