herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Ringo Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w kategorii "dzieci" i "młodzież"

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w  Ringo

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci” oraz „Młodzież”

 

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni
Partner:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009 i młodsi
Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008

Termin:                       2 czerwca 2022 (czwartek) przyjazd ekip 9:00, start zawodów 9:15

Miejsce:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie (boiska do piłki siatkowej plażowej)

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie są minimum cztery szkoły podstawowe

Obowiązują:

 • prosimy o potwierdzenie udziału do 31 maja 2022r. (wtorek) do godz. 13:00  na adres mailowy aosinskiatpwz [dot] pl () bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812
 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
 • zespól liczy 6 osób ( 3 dziewczęta i 3 chłopców )
 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły

 

 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • należy wziąć własne ringo w celu przeprowadzenia rozgrzewki
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • system gry uzależniony od ilości drużyn

opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym