herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Piłlce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców - Szkoły Podstawowe kategoria: "Młodzież"

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

POWIATOWE FINAŁY W PIłCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Szkół Podstawowych w kategorii „Młodzież”

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008

Terminy:                     Dziewczęta: 1 marca 2022 (wtorek) przyjazd ekip 8:30,

start zawodów 8:45

                                    Chłopcy: 3 marca 2022 (czwartek) przyjazd ekip 8:30

start zawodów 8:45

Miejsce:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie są minimum cztery szkoły podstawowe

Uczestnictwo:             Zespół liczy max 12 zawodniczek/ów jednej szkoły,

                        Roczniki 2007-2008

Obowiązują:

 • ze względu na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy: aosinskiatpwz [dot] pl () bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812 w terminach:

do 28 lutego 2022r. (poniedziałek) do godz. 12:00 – dziewczęta

do 2 marca 2022r. (środa) do godz. 12:00 –  chłopcy

 • w przypadku braku zgłoszeń bądź niewystarczającej liczby drużyn zawody zostaną odwołane
 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • buty z płaską podeszwą
 • jednolite stroje z numerami na koszulkach
 • należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym