herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w kategorii Młodzież

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w  Piłce Siatkowej Plażowej

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Młodzież”

 

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni
Partner:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008

Termin:                       14 czerwca 2022 (wtorek) przyjazd ekip 9:00, start zawodów 9:30

Miejsce:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie (boiska do piłki siatkowej plażowej)

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie  są minimum cztery szkoły podstawowe

Uczestnictwo:            W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 2 zawodniczek/ów + 1 rezerwowa/y

Obowiązują:

 • prosimy o potwierdzenie udziału do 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) do godz. 12:00  na adres mailowy aosinskiatpwz [dot] pl () bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812
 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły

 

 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • system gry uzależniony od ilości drużyn
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym

Przepisy gry:

 1. Wymiary boiska

            Boisko o wymiarach 16 x 8 m

 1. Wysokość siatki:

-           dziewczęta: min. 215 cm – młodzież

-           chłopcy: min. 235 cm – młodzież

-           spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów.

-           zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany powrotnej

-           kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie z kolejnością podaną przez kapitana zespołu po losowaniu)

-           każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak

-           każda pierwsza piłka ( w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą (palcami)

 1. Punktacja

-           W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „brazylijski” za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:

-           większa liczba zdobytych punktów

-           jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

-           wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami

-           lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju

-           lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju