herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Piłce Ręcznej - Szkoły Ponadpodstawowe

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

POWIATOWE FINAŁY W PIłCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

w kategorii

Szkół Ponadpodstawowych 2002 i młodsi

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

Uczestnicy:                 Szkoły Ponadpodstawowe  – Roczniki 2002 i młodsi

Termin:                       21 lutego 2022 (poniedziałek)

Godzina:                     9:45 (przyjazd ekip/weryfikacja zgłoszeń)

                                    10:00 (rozpoczęcie zawodów)

Miejsce:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

Formuła zawodów:    Open
Uczestnictwo:            Zespół liczy max 16 zawodniczek/ów jednej szkoły,

                        rocznik 2002 i młodsi

Obowiązują:

 • ze względu na obowiązujący reżim sanitarny oraz sytuację epidemiczną prosimy o potwierdzenie udziału do 18 lutego (piątek) do godz. 14:00 na adres mailowy: aosinskiatpwz [dot] pl () i nr telefonu 22 733-72-42.
 • w przypadku braku zgłoszeń bądź niewystarczającej liczby drużyn zawody zostaną odwołane
 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • buty z płaską podeszwą
 • zakaz używania kleju
 • jednolite stroje z numerami na koszulkach
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym