herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców - Szkoły Podstawowe

Komunikat organizacyjny Powiatowych Finałów w  Mini Piłce Siatkowej

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci”

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

Uczestnicy:                  Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009 i młodsi
 
Termin:                       25 lutego 2022 (piątek)

przyjazd ekip 8:30, start zawodów 09:00

Miejsce:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie są minimum cztery szkoły podstawowe

Obowiązują:

 • ze względu na obowiązujący reżim sanitarny oraz sytuację epidemiczną prosimy o potwierdzenie udziału do 24 lutego (czwartek) do godz. 12:00 na adres mailowy: aosinskiatpwz [dot] pl () i nr telefonu 22 733-72-42
 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
 • w przypadku braku zgłoszeń bądź niewystarczającej liczby drużyn zawody zostaną odwołane
 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • buty z płaską podeszwą
 • jednolite stroje z numerami na koszulkach
 • w skład zespołu wchodzi 8-10 zawodniczek/ów
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • system gry uzależniony od ilości drużyn
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym