herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców - Szkoły Podstawowe kategoria „Dzieci”

Komunikat organizacyjny Powiatowych Finałów w Mini Piłce Ręcznej

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci”

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      GOSiR Stare Babice, Gmina Stare Babice

 

Uczestnicy:                  Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009 i młodsi
 

Terminy:                     Dziewczęta: 23 lutego 2022 (środa) przyjazd ekip 9:30,

start zawodów 9:45

                                    Chłopcy: 24 lutego 2022 (czwartek) przyjazd ekip 9:30

start zawodów 9:45

Miejsce:                      GOSiR Stare Babice, Zielonki ul. Południowa 2b (Gmina Stare Babice)

 

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie są minimum cztery szkoły podstawowe

Obowiązują:

 • ze względu na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy: aosinskiatpwz [dot] pl () i nr telefonu 22 733-72-42 w terminach:

do 22 lutego 2022r. (wtorek) do godz. 13:00 – dziewczęta

do 23 lutego 2022r. (środa) do godz. 13:00 –  chłopcy

 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • jednolite stroje z numerami na koszulkach
 • w drużynie max 16 zawodników/czek
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • system gry uzależniony od ilości drużyn
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym