herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w kategorii "Młodzież"

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Lekkiej Atletyce

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Młodzież”

 

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      Szkoła Podstawowa w Bieniewicach

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe - Młodzież

Roczniki 2007-2008

Każda szkoła wystawia maksymalnie 3 osoby do danej konkurencji i max jedną sztafetę. Zawodniczka/k może brać udział w jednej konkurencji i w jednej sztafecie.

Termin:                       11 maja 2022 (środa) przyjazd ekip 9:00,

start zawodów 9:30

Miejsce:                      Szkoła Podstawowa w Bieniewicach, ul. Błońska 62, 05-870 Błonie

Formuła zawodów:    „Open”

Obowiązują:

  • Karty startowe w formie skanu należy kierować na adres: aosinskiatpwz [dot] pl () do 9 maja 2022r. (poniedziałek) do godziny 12:00. Zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły. Oryginał kart startowych przywozimy do biura zawodów w dniu imprezy.
  • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony

 

 

  • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
  • ważne legitymacje szkolne
  • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
  • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
  • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
  • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym

 

1. Program zawodów:

  • dziewczęta - 100, 200, 300, 600, 1000 skok w dal, kula (3 kg)

sztafety: 4x100 i olimpijska (800,400,200,100)

  • chłopcy - 100, 200, 300, 600, 1000, skok w dal, kula (5 kg)

sztafety: 4x100 i olimpijska (800,400,200,100)

2. Punktacja:

Współzawodniczą osobno dziewczęta i chłopcy. Suma punktów uzyskanych przez szkołę w klasach daje końcowy wynik danej szkoły.

Obowiązuje następująca punktacja:

I m                   9 pkt.

II m                  7 „

III m                 6 „

IV - V m.          5 „

VI - VII m.        4 „

VII – IX  m.      3 „

 X - XI    m.       2 „

XII m.              1 „