herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

POWIATOWE FINAŁY W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

w kategorii

Szkół Ponadpodstawowych 2003 i młodsi

 

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Uczestnicy:                 Szkoły ponadpodstawowe  – Roczniki 2003 i młodsi

Termin:                       20 grudnia 2022

Godzina:                     9:30

Miejsce:                      Zespół Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza

ul. Łąki 2, 05-870 Błonie

Uczestnictwo:            Zespół liczy 10-12 zawodników jednej szkoły,

                        rocznik 2003 i młodsi

Obowiązują:

 

 • Prosimy o potwierdzenie udziału do 16 grudnia  (czwartek)
  do godz. 12:00  na adres mailowy aosinskiatpwz [dot] pl bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812.

Przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony.

 • Zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Do każdej kategorii wypełniamy osobny druk. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
 • Zgody rodziców ( ważne dla nauczycieli/opiekunów )
 • Zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • ważne legitymacje szkolne
 • W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • Za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników (zawodników)
 • Organizator nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów
 • Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym