herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Koszykówce 3 x 3 Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w kategorii Dzieci i Młodzież

Komunikat organizacyjny Powiatowych Finałów w Koszykówce 3 x 3

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci” i „ Młodzież”

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009 i młodsi

Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008

Terminy:                     Kategoria „Dzieci” Dziewczęta i Chłopcy: 8 czerwca 2022 (środa) przyjazd ekip 9:00, start zawodów 9:15

Kategoria „Młodzież” Dziewczęta i Chłopcy: 9 czerwca 2022 (czwartek) przyjazd ekip 9:00, start zawodów 9:15

Miejsce:                      Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31,

05-092 Łomianki

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie są minimum cztery szkoły podstawowe

Uczestnictwo:            W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 4 zawodniczek/ów (3 zawodniczki/ów na boisku i 1 zmienniczka/k)

Obowiązują:

 • prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy aosinskiatpwz [dot] pl () bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812 w terminach:

do 7 czerwca 2022r. (wtorek) do godz. 12:00 – „Dzieci”

do 8 czerwca 2022r. (środa) do godz. 12:00 –  „Młodzież”

 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony

 

 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • system gry uzależniony od ilości drużyn
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym