herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w Dwa Ognie Usportowione Dziewcząt i Chłopócw Szkół Podstawowych w kategorii "Dzieci"

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w  Dwa Ognie Usportowione

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci”

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

Uczestnicy:                  Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2011 i młodsi

                                    (Roczniki 2009-2010 nie uczestniczą w zawodach)

Terminy:                     Dziewczęta: 5 maja 2022 (czwartek) przyjazd ekip 8:30,

start zawodów 9:00

                                    Chłopcy: 6 maja 2022 (piątek) przyjazd ekip 8:30,

start zawodów 9:00

Miejsce:                      Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

Formuła zawodów:    Startuje Mistrz i Vice Mistrz Gminy (dotyczy obydwu kategorii)

Formuła z Mistrzem i Wicemistrzem dotyczy Gmin PWZ gdzie są minimum cztery szkoły podstawowe

Obowiązują:

 • prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy aosinskiatpwz [dot] pl () bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812 w terminach:

do 4 maja 2022r. (środa) do godz. 13:00 – dziewczęta

do 5 maja 2022r. (czwartek) do godz. 13:00 –  chłopcy

 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony

 

 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • system gry uzależniony od ilości drużyn
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym

DWA OGNIE USPORTOWIONE PRZEPISY GRY

1. Gra toczy się na boisku do piłki siatkowej. Za linią końcową poruszają się matki, które nie mogą podawać miedzy sobą.

2. Gra odbywa się piłką do siatkówki.

3. Czas gry 2 x 10 min z 2 min przerwą.

4. Zespół składa się z 6 zawodników grających w polu – 2 matek oraz 2 rezerwowych.

5. Zmiany odbywają się w momencie zatrzymania gry – dopuszczalna jest dowolna ilość

zmian. Niedozwolona jest zmiana „matki” w trakcie trwania meczu. Zmiany „matki” można dokonać dopiero w następnym meczu.

6. Przed rozpoczęciem gry dokonuje się losowanie (zespół, który wygrał losowanie

rozpoczyna grę drugi zespół ma prawo wybrać połowę boiska).

7. Grę rozpoczyna matka podaniem piłki górą do zawodnika z własnego zespołu. Piłka wraca górą do matki (po drugim górnym podaniu można zbijać przeciwnika). Niedozwolone jest przechwytywanie piłki podczas rozpoczęcia gry.

8. Zespół może wykonać na swojej połowie 1 podanie, drugi zawodnik musi

wykonać rzut. Zawodnik, który wykona dwa kroki musi oddać rzut (nie może podać piłki innemu zawodnikowi).

9. Zawodnik z piłką w rękach nie może zrobić więcej niż 3 kroki (w trzecim oddaje rzut).

10. Zawodnikowi nie wolno przetrzymywać piłki w rękach dłużej niż 3 sekundy.

11. Jeżeli zawodnik rzucający piłkę przekroczy linię środkową piłka przechodzi na rzecz

przeciwnika, dotyczy to również przekroczenia linii po oddanym rzucie (grę wznawia się

podaniem piłki do własnego zespołu z tego samego miejsca gdzie nastąpiło przekroczenie

linii).

12. Jeżeli podczas wykonywania podania lub chwytu piłki we własnym zespole piłka lub

zawodnik z piłką wyjdzie poza linię boczną lub końcową to zespól traci piłkę (grę

wznawiają „matki” zespołu przeciwnego).

13. Jeżeli rzucona piłka przekroczy linię boczną ograniczającą pole gry (aut) przechodzi ona na rzecz przeciwnika.

14. Niedozwolona jest gra na czas, czyli przerzuty górą między „matkami” a zawodnikami z

pola, jeżeli sędzia stwierdzi grę na czas upomina zespół, a za następnym przerzutem

odgwizduje stratę piłki.

15. Punkty zdobywa się poprzez trafienie piłką zawodnika lub kilku zawodników zespołu

przeciwnego, przy czym piłka po trafieniu musi upaść na podłoże (w przypadku gdy odbita

piłka jest złapana przez zawodnika tego samego zespołu punktu nie przyznaje się). Jeżeli

piłka trafi więcej niż jednego zawodnika i następnie upadnie na podłoże to za każdego

trafionego zawodnika przyznaje się jeden punkt. Zdobycie punktu następuje również gdy zawodnik chwytając piłkę przekroczy linię boczną lub końcową.

16. Rzuty wykonuje się jedną ręką, niedozwolony jest rzut ”hakiem” i rzut od dołu.

17. Sędzia liczący punkty zobowiązany jest podawać głośno wynik po zdobyciu każdego

kolejnego punktu (wskazywać wynik na liczydle – zegarze). Zawodnicy mogą zgłaszać

poprawkę co do stanu meczu wyłącznie co do ostatniego stanu wyniku.

18. Klasyfikacja w zawodach ustalana jest kolejno według

a) Ilości punktów (3 pkt – zwycięstwo, 1 pkt – remis, 0 pkt – przegrana);

b) Wyniku bezpośredniego pojedynku zainteresowanych zespołów;

c) Jeżeli mecz zainteresowanych zespołów zakończył się remisem to o kolejności decyduje

lepsza różnica małych punktów (zbić zdobytych i utraconych z całego turnieju);

d) Jeżeli różnica jest taka sama to decyduje większa liczba zbić zdobytych

e) W przypadku 3 lub więcej zespołów z taką samą ilością punktów, tworzy się tzw. małą

tabelę ze spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami i postępuje się jak powyżej.

i w miarę możliwości uwzględnia prośby uczestników. Losowanie prowadzi się w obecności

zainteresowanych.