herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w 4-boju lekkoateletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w kategorii "Dzieci"

 

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w 4-boju

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci”

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      Szkoła Podstawowa w Bieniewicach

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2010 i młodsi

W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców.

 

Termin:                       11 maja 2023 (czwartek) przyjazd ekip 9:00,

Miejsce:                      Szkoła Podstawowa w Bieniewicach, ul. Błońska 62, 05-870 Błonie

Formuła zawodów:    „Open”

Obowiązują:

  • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
  • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły
  • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
  • ważne legitymacje szkolne
  • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
  • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
  • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
  • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
  • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym

1. Program zawodów:

- bieg 60 m;

- rzut piłką palantową (do 150 g.)

- bieg: 600 m dziewcząt; 1000 m chłopców;
- skok (dla całego zespołu) w dal

2. Sposób przeprowadzania zawodów:

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna.

a) 60 m

Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

b) skok w dal

Strefa odbicia jest częścią rozbiegu, posypana kredą.

Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.

Końcem strefy powinna być belka z plasteliną.

W skład strefy nie wchodzi plastelina.

Każdy zawodnik ma prawo do trzech prób.

Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu pozostawionego przez czubek buta w strefie. 11
Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.

Pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

c) rzut piłką palantową

Rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie.

Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do pół metra. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

3. Punktacja:

Wyniki przelicza się na punkty wg tabel czwórbojowych.

Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika.

Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5-ciu najlepszych zawodników
(z 6 startujących).

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone.

Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące I-III miejsce, o wyższej lokacie decyduje wynik w 4-boju najlepszego zawodnika.