herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w 3-boju lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w kategorii "Dzieci"

Komunikat Organizacyjny Powiatowych Finałów w 3-boju

Szkół Podstawowych
Dziewcząt i Chłopców w kategorii „Dzieci”

 

 

Organizator:               Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      Szkoła Podstawowa w Bieniewicach

Uczestnicy:                 Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2012 i młodsi

W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców.
Reprezentacja składa się z 3-5 dziewcząt i 3-5 chłopców.

Prawo startu mają dzieci z rocznika 2012 i młodsi.

 

 

Termin:                       18 maja 2023r. (czwartek) przyjazd ekip 9:00, start zawodów 9:30

 

Miejsce:                      Szkoła Podstawowa w Bieniewicach, ul. Błońska 62, 05-870 Błonie

Formuła zawodów:    „Open”

Obowiązują:

 • prosimy o potwierdzenie udziału do 16 maja 2023r. (wtorek) do godz. 13:00  na adres mailowy aosinskiatpwz [dot] pl () bądź SMS-em na nr  telefonu 509 417 812
 • przyjazd na zawody bez zgłoszenia jest wykluczony
 • zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, rocznik powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły

 

 

 • zawody mogą być utrwalane za pomocą fotografii i nagrań, jeśli nie ma zgody na udostępnianie wizerunku, któregoś z uczestników prosimy o wcześniejszą informację
 • ważne legitymacje szkolne
 • w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie
 • za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada
 • opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów oraz za przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym

 

W zawodach międzypowiatowych zawodnicy startujący w czwórboju nie mogą brać udziału w zawodach w trójboju i odwrotnie.

1. Program zawodów:

-  bieg na 60 m,

-  skok w dal (ze strefy),

-  rzut piłeczką palantową (80 g).

2. Sposób przeprowadzania zawodów:

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna.

 1. Bieg 60 m

Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po    przydzielonym im torze od startu do mety.

Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

 1. Skok w dal

Strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą.

Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.

Końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina.

każdy zawodnik ma prawo do 3 prób.

Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie.

Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.

Pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

 1. Rzut piłką palantową

Rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie następujące po sobie.

Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.

Liczy się najlepszy rezultat.

Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

3. Punktacja:

Wyniki przelicza się na punkty według tabel trójbojowych.

Suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 4 najlepszych zawodników (z 5 startujących). Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w trójboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.

Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące I-III miejsce, o wyższej lokacie decyduje wynik w 3-boju najlepszego zawodnika.