herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Otawrtych Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego i Wójta Gminy Stare Babice Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Dziewcząt i Chłopców

Komunikat Organizacyjny

Otwarte Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego
i Wójta Gminy Stare Babice

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Dziewcząt i Chłopców

 

Organizator:                Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      GOSiR Stare Babice, Gmina Stare Babice

Uczestnicy:                  Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009 i młodsi
 Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008
 Szkoły Ponadpodstawowe – Roczniki 2002 i młodsi

Termin:                        07  czerwca 2022r.  (wtorek)

Miejsce:                       GOSiR Stare Babice, Zielonki-Parcela ul. Południowa 2 (Gmina Stare Babice)

Formuła                      „OPEN” ( nie ma eliminacji gminnych )
zawodów:

Program zawodów:

9:00–   Przyjazd uczestników i weryfikacja zgłoszeń

9:40 –  Odprawa kierowników ekip
9:50– Uroczyste otwarcie zawodów

Godziny Startów:

10:00 SP dzieci dziewczęta                             rocznik  2013/2014                            250 m 

10:15 SP dzieci chłopcy                                  rocznik  2013/2014                            250 m

10.30 SP dzieci dziewczęta                             rocznik  2011/2012                            600 m

10.45 SP dzieci chłopcy                                  rocznik  2011/2012                            600 m

11.00 SP dzieci dziewczęta                            rocznik  2009/2010                            800 m

11:15 SP dzieci chłopcy                                  rocznik  2009/2010                            800 m

11:30 SP młodzież dziewczęta                       rocznik  2007/2008                            1000 m

11:45 SP młodzież chłopcy                                         rocznik  2007/2008                1000 m

12.00 Szkoły ponadpodstawowe dziewczęta            roczniki   2005 i młodsi           1500 m

12.15 Szkoły ponadpodstawowe dziewczęta            roczniki   2002-2004               1500 m

12.30 Szkoły ponadpodstawowe chłopcy                 roczniki   2005 i młodsi           1500 m

12.45 Szkoły ponadpodstawowe chłopcy                 roczniki   2002-2004               1500 m

 

13.00 Przewidywane zakończenie imprezy

 

1.  Zgłoszenia w formie skanu należy kierować na adres: aosinskiatpwz [dot] pl () do 6 czerwca 2022r. (poniedziałek) do godziny 12:00.

Zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły. Oryginał druku zgłoszeniowego przywozimy do biura zawodów w dniu imprezy.

Zgłoszenia indywidualne na podstawie dowodu tożsamości (w przypadku uczniów legitymacja szkolna) i zgody lekarskiej  lub rodziców będą przyjmowane przez organizatorów także w dniu zawodów do godziny 9:15.

Potwierdzenie zgłoszeń odbędzie się w dniu zawodów do godziny 9:30 na odprawie technicznej kierowników ekip. Zamknięcie listy nastąpi o godz. 9:45

2. Kartę startową należy przypiąć na agrafki do przodu koszulki (dostępna na stronie www.pwz.pl)

3. Organizator nie udostępnia szatni, prosimy o przybycie w stroju sportowym bądź przebranie się w autokarze.

4. Organizator nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach.

5. Organizator nie ubezpieczają uczestników (zawodników).

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

7. Zawodnicy startują w butach bez kolców.

8. W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator.

9. Prosimy o zaopatrzenie zawodników w agrafki.
 

Dodatkowe informacje dla uczestników: (Dotyczy grup zorganizowanych ze Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenu PWZ)

W ramach rywalizacji powiatowej w klasyfikacji międzyszkolnej Szkół Podstawowych (kategoria „Dzieci” i „Młodzież”) oraz Szkół Ponadpodstawowych na podstawie uzyskanych wyników zostaną przyznane punkty do w/w klasyfikacji poszczególnym szkołom wg. punktacji:

 

Punktacja indywidualna dziewczęta / chłopcy

1  miejsce                    6 pkt.
2  miejsce                    4 pkt.

3-4  miejsce                3 pkt.

5-6 miejsce                 2 pkt.

7-50 miejsce               1 pkt.

 

Punktacja zespołowa dla szkół dziewczęta / chłopcy
 

1 miejsce                    10 pkt.

2 miejsce                    7 pkt.

3 miejsce                    5 pkt.

4 miejsce                    4 pkt.

5-8 miejsce                 2 pkt.

9 i dalsze miejsce        1 pkt.

 

Partnerzy: