herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Międzypowiatowych Finałów w Unihokeju Dziewcząt-Dzieci oraz Młodzież

MIĘDZYPOWIATOWE FINAŁY

Unihokej Szkół Podstawowych Dziewcząt – DZIECI i MŁODZIEŻ

Miejsce: Hala Sportowa GOSiR Stare Babice, ul. Południowa 2b, 05-082 Zielonki-Parceli

Termin:

Dziewczęta DZIECI,                10.12.2021 (piątek), weryfikacja: 8.45, start kategorii 9.00

Dziewczęta MŁODZIEŻ,          10.12.2021 (piątek), weryfikacja: 11:00, start kategorii 11.30

Obowiązują:                                                                                                                                                                         

 • Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza świadczące o ważności badań lekarskich dziecka i zgodzie na wzięcie udziału w zawodach (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu),
 • Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz ważne legitymacje szkolne;
 • Jednolite stroje,
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia przez uczniów, zweryfikowane przez nauczyciela/opiekuna drużyny,
 • Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie oraz porządek,
 • Organizator   nie ponosi   odpowiedzialności za   wypadki   wynikłe z tytułu   uczestnictwa w rozgrywkach i nie odpowiada za rzeczy zaginione,
 • Szkoły awansujące na zawody międzypowiatowe muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl
 • Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w materiałach informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, artykuły prasowe.
 • W sprawach nieujętych w  Regulaminie decyduje Organizator;
 • Obowiązkowo należy zgłosić udział Szkoły na mail: aosinskiatpwz [dot] pl%20" style="color:blue; text-decoration:underline">aosinskiatpwz [dot] pl lub SMS: 509417812
 • Nie ma możliwości uczestnictwa w zawodach bez wcześniejszego zgłoszenia

Uczestnictwo

 • W kategorii DZIECI, drużynę stanowią uczennice jednej szkoły urodzone w 2009 i młodsze.
 • zespół składa się makymalnie z 9 zawodniczek – 3 na boisku + bramkarz i 5 rezerwowych
 • W kategorii MŁODZIEŻ drużynę stanowią uczennice jednej szkoły urodzone w 2007 bądź 2008.
 • Zespół składa się z 12 zawodniczek – 4 na boisku + bramkarz i 7 rezerwowych.

Przepisy gry

 • Czas gry w zależności od ilości drużyn.
 • Ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego, przy różnicy wyniku mniejszej bądź równej 2 bramki.
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym komunikatem. Pozostałe zasady nie określone w komunikacie – zgodnie z przepisami PZU.

 

Punktacja

 • Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis - 1 punkt, za przegraną 0 punktów.
 • O kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów.
 • Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów o zwycięstwie rozstrzyga:
  1. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
  2. większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
  3. lepsza różnica bramek w całym turnieju,
  4. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
 • Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne   między zainteresowanymi zespołami.
Pliki do pobrania Rozmiar
KO Unihokej Dziewcząt SPDiM Międzypowiat.pdf 212.15 KB