herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Dziewcząt i Chłopców

Komunikat Organizacyjny

Indywidualne Biegi Przełajowe 2022 r.

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Dziewcząt i Chłopców

 

Organizator:                Powiat Warszawski Zachodni

Partner:                      GOSiR Stare Babice, Gmina Stare Babice

Uczestnicy:                  Szkoły Podstawowe Dzieci – Roczniki 2009 i młodsi
 Szkoły Podstawowe Młodzież – Roczniki 2007-2008
 Szkoły Ponadpodstawowe – Roczniki 2002 i młodsi

                                    W finale Powiatowym Indywidualnych Biegów Przełajowych – bierze udział maksymalnie do 6 osób z każdego rocznika z danej szkoły zarówno wśród Dziewcząt jak i Chłopców. Wystawienie większej liczby zawodników niż dopuszczalne 6 osób w każdym biegu grozi dyskwalifikacją. Wyjątek stanowią Szkoły Ponadpodstawowe, które wystawiają dowolną liczbę zawodników w każdym biegu.

Termin:                        13  kwietnia 2022r.  (środa)

Miejsce:                       GOSiR Stare Babice, Zielonki-Parcela ul. Południowa 2 (Gmina Stare Babice)

Formuła                      „OPEN” ( nie ma eliminacji gminnych )
zawodów:

Program zawodów:

9:30 – Przyjazd uczestników i weryfikacja zgłoszeń

9:40 –  Odprawa kierowników ekip
9:50– Uroczyste otwarcie zawodów

Godziny Startów:

10:00 SP dzieci dziewczęta                             rocznik  2011                                      800 m 

10:10 SP dzieci chłopcy                                  rocznik  2011                                      800 m

10.20 SP dzieci dziewczęta                             rocznik  2010                                      800 m

10.30 SP dzieci dziewczęta                                         rocznik  2009                          800 m

10.40 SP dzieci chłopcy                                              rocznik  2010                          1000 m

10:50 SP dzieci chłopcy                                              rocznik  2009                          1000 m

11:00 SP młodzież dziewczęta                                   rocznik  2008                          1000 m

11:10 SP młodzież dziewczęta                                   rocznik  2007                          1000 m

11:20 SP młodzież chłopcy                                         rocznik  2008                          1000 m

11:30 SP młodzież chłopcy                                         rocznik  2007                          1000 m

11.40 Szkoły ponadpodstawowe dziewczęta            roczniki   2005 i młodsi           1500 m

11.50 Szkoły ponadpodstawowe dziewczęta            roczniki   2002-2004               1500 m

12.00 Szkoły ponadpodstawowe chłopcy                 roczniki   2005 i młodsi           2000 m

12.10 Szkoły ponadpodstawowe chłopcy                 roczniki   2002-2004               2000 m

 

12.40 Przewidywane zakończenie imprezy

 

Na Międzypowiatowy Finał awansuje po 10 pierwszych osób z każdego biegu. Wyjątkiem jest bieg poza klasyfikacją (tj. rocznik 2011), z którego awansuje po 5 pierwszych osób.
 

1.  Zgłoszenia w formie skanu należy kierować na adres: aosinskiatpwz [dot] pl () do 11 kwietnia 2022r. (poniedziałek) do godziny 16:00.

Zgłoszenia grupowe (na drukach standardowych) zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły. Oryginał druku zgłoszeniowego przywozimy do biura zawodów w dniu imprezy.

2. Kartę startową należy przypiąć na agrafki do przodu koszulki (dostępna na stronie www.pwz.pl)

3. Organizator nie udostępnia szatni, prosimy o przybycie w stroju sportowym bądź przebranie się w autokarze.

4. Organizator nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach.

5. Organizator nie ubezpieczają uczestników (zawodników).

6. Organizator zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

7. Zawodnicy startują w butach bez kolców.

8. W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator.

9. Prosimy o zaopatrzenie zawodników w agrafki.
 

Punktacja indywidualna dziewczęta / chłopcy

1  miejsce                    15 pkt.
2  miejsce                    12 pkt.

3  miejsce                   10 pkt.

4-6 miejsce                 8 pkt.

7-10 miejsce               7 pkt.

11-15 miejsce             6 pkt.

16-20 miejsce             5 pkt.

21-30 miejsce             4 pkt.
31-40 miejsce             4 pkt.

41-50 miejsce             2 pkt.

51 i dalsze miejsce     1 pkt. (za udział)

 

 

Punktacja zespołowa dla szkół dziewczęta / chłopcy
 

1 miejsce                    25 pkt.

2 miejsce                    20 pkt.

3 miejsce                    16 pkt.

4 miejsce                    13 pkt.

5 miejsce                    10 pkt.

6 miejsce                    8 pkt.

7 miejsce                    6 pkt.

8 miejsce                     4 pkt.

9 miejsce                    3 pkt.

10 miejsce                   2 pkt.

11 miejsce                  1 pkt.