herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Komunikat Organizacyjny Drużynowe i Indywidualne Zawody w Pływaniu Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców w kategorii: "dzieci" oraz "młodzież"

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE ZAWODY W PŁYWANIU

w kategorii dzieci i młodzież

rok szkolny 2021/2022

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system   rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września bieżącego roku szkolnego.

Data: czwartek 16 grudnia 2021

Miejsce: Pływalnia CSiR Błonie, ul. Grodziska 1

Przyjazd ekip do godziny 8:30

Odprawa techniczna: 8:40

Rozgrzewka dzieci: 9:00 – 9:10

Rozpoczęcie zawodów dzieci: 9:15

Rozgrzewka młodzież: 11:00 – 11:10

Rozpoczęcie zawodów młodzież: 11:15

Zakończenie zawodów: 13:30

Zgłoszenie elektroniczne do współorganizatora zawodów Julia Jagoda na adres trener [dot] julia [dot] jagodaatgmail [dot] com () , tel. 500-335-784

do 14 grudnia do godziny 12.00 (wg załącznika)

1. Program:

Roczniki 2009-2012 (dzieci):

- sztafeta 8 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców

- indywidualne:

25 m stylem grzbietowym - dziewcząt i chłopców – rocznik 2011

25 m stylem grzbietowym - dziewcząt i chłopców – rocznik 2012

25 m stylem dowolnym - dziewcząt i chłopców – rocznik 2011

25 m stylem dowolnym - dziewcząt i chłopców – rocznik 2012

50 m stylem klasycznym - dziewcząt i chłopców – rocznik 2009

50 m stylem klasycznym - dziewcząt i chłopców – rocznik 2010

50 m stylem dowolnym - dziewcząt i chłopców – rocznik 2009

50 m stylem dowolnym - dziewcząt i chłopców – rocznik 2010

Rocznik 2007-2008 (młodzież):

- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców

- indywidualne:

50 m stylem grzbietowym -  dziewcząt i chłopców – po 2 zawodników z danej szkoły

50 m stylem dowolnym - dziewcząt i chłopców – po 2 zawodników z danej szkoły

50 m stylem klasycznym - dziewcząt i chłopców – po 2 zawodników z danej szkoły

2. Uczestnictwo:

- W zawodach dzieci startują zespoły 8-mio osobowe – po dwie osoby z każdego rocznika od 2012 do 2009 - wszyscy z jednej szkoły, w zawodach młodzieży – zespoły 6-osobowe, po dwie osoby w każdym ze stylów, rocznik 2007-2008, wszyscy z jednej szkoły.

- W konkurencjach indywidualnych dzieci, startują ze składu sztafety 4 zawodników/czek po jednym /nej z roczników 2012 i 2011 na dystansie 25 m stylem grzbietowym i po jednej stylem dowolnym, analogicznie z roczników 2010 i 2009 na dystansie 50 m dowolnym i klasycznym.

Sztafeta 8x25 m stylem dowolnym – po 2 zawodników z każdego rocznika od 2012 do 2009.

- W konkurencjach indywidualnych młodzieży startuje ze składu sztafety po 2 zawodników w każdym stylu.

Sztafeta 6x25m stylem dowolnym (młodzież) – 6 zawodników z danej szkoły.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów:

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;

- Start do wyścigu sztafetowego następuje po gwizdku sędziego, skokiem dowolnym ze słupka startowego; start do kolejnego odcinka od strony płytkiej basenu następuje z wody;

- Kolejni zawodnicy/czki rozpoczynają swój odcinek sztafety dopiero po uprzednim dotknięciu ściany przez zawodnika kończącego swój odcinek;

Każdy przedwczesny start (zarówno w sztafetach jak i w biegach indywidualnych karany jest dodatkowymi 5 sekundami doliczanymi do czasu;

- Za każdy błąd techniczny niezgodny z przepisami pływania będą doliczane 2 sekundy do wyniku zawodnika.

4. Punktacja:

Obowiązuje łączna punktacja szkół tj. za sztafetę i konkurencje indywidualne wg zasady:

- Suma czasów sztafety i konkurencji indywidualnych.

- Zespół, który nie wystawił sztafety nie będzie klasyfikowany.

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Legitymacja!

Zarząd SZSWWM na posiedzeniu w dniu 18.09.2015 podjął uchwałę o zakazie występowania w strojach z emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w edycji szkolnej. Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły nie stosujące się do powyższej uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.

Z powodu stanu pandemii wirusa COVID 19 w trakcie rozgrywania zawodów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej muszą być bezwzględnie przestrzegane aktualnie obowiązujące,  związane z pandemią rozporządzenia i zalecenia odpowiednich władz i instytucji t/j:

Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwa Sportu

Głównej Inspekcji Sanitarnej

Pliki do pobrania Rozmiar
komunikat organizacyjny pływanie.pdf 237.35 KB