herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Kierownictwo urzędu

Jan Żychliński

Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni

Jan Żychliński - urodzony 29.04.1954 r. Związany z Gminą Stare Babice, w której jego rodzina zamieszkuje od wielu pokoleń, mgr inż. ogrodnictwa, bezpartyjny. W latach 80-tych związany z Solidarnością RI. Członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Miłośnik turystyki rowerowej. Z samorządem związany od chwili jego powstania w 1990 r. W latach 1990-1998 był Przewodniczącym Rady Gminy Stare Babice. W Powiecie Warszawskim Zachodnim od listopada 1998 r., do marca 2000 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, a następnie do roku 2002 Wicestarosty Powiatu. Na sesji  Rady Powiatu w dniu 19.11.2002 roku został wybrany na Starostę Powiatu.

W wyborach  samorządowych dnia 21 października 2018  r. startował z listy Forum Samorządowego Gmin w okręgu Stare Babice uzyskując po raz szósty  mandat radnego. Na pierwszej sesji VI kadencji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 23 listopada 2018  r. został wybrany po raz piąty na Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejście A, pierwsze piętro, pokój 101
e-mail: starostaatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 72 02

Wojciech Białas

Wojciech Białas – Wicestarosta

Wojciech Białas – urodził się 7 stycznia 1959 roku. Jest związany z Izabelinem od urodzenia. Absolwent UW. Posiada trzy dyplomy tej uczelni. Administracja, CSTiRL, Zarządzanie. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek.

Zawodowo – zaczynał jako pracownik fizyczny. Przez lata piął się po szczeblach kariery zawodowej. Wyspecjalizował się w restrukturyzacji przedsiębiorstw.  Ostatnie dziesięć lat kierował kilkoma procesami naprawczymi przedsiębiorstw jako komisarz, i spółek jako ich prezes.

Z samorządem związany od 1998 roku. Zaczynał jako radny w gminie. Od 2002 roku jest nieprzerwalnie radnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Dnia 23 listopada 2018 został wybrany na stanowisko wicestarosty PWZ.

Członek PO RP. Zasiada w Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej na Mazowszu.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejście A, pierwsze piętro, pokój 101
e-mail: wbialasatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 72 02

Romuald Reszka

Romuald Reszka – Etatowy Członek Zarządu PWZ

Romuald Reszka - urodził się  17.03.1988 r.  Od urodzenia związany z Błoniem. Ukończył prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze specjalnością - samorząd terytorialny.

W latach 2010-2014 był radnym Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zasiadał w komisji infrastruktury i ochrony środowiska oraz w komisji budżetu, finansów, gospodarki mieniem i promocji.

Od najmłodszych lat związany z Klubem Sportowym Błonianka. Wcześniej jako zawodnik drużyn młodzieżowych i zespołu seniorskiego, dziś ma zaszczyt pełnić funkcję wiceprezesa tego zasłużonego Klubu. Między innymi dzięki jego staraniom w 2017 roku udało się zorganizować Obchody 100-lecia istnienia K.S. Błonianka.

W 2018 roku wybrany do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego VI Kadencji. Dnia 23 listopada 2018 r. wybrany do Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Przewodniczący PO RP w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Zasiada w Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej na Mazowszu.

Jego zainteresowania to sport, prawo oraz historia Polski.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejście A, pierwsze piętro, pokój 112
e-mail: rreszkaatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 73 23 

Kamila Nowak

Kamila Nowak – Skarbnik Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Kamila Nowak jest pracownikiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego od 2001 roku. Od 2005 roku związana z finansami Powiatu, początkowo jako pracownik Wydziału Finansowego, następnie jako Kierownik Referatu Dochodów i Główny Księgowy.  Z wyksztalcenia jest ekonomistą ze specjalnością Finanse Publiczne. Na bieżąco rozszerza swoją wiedzę w zakresie finansów samorządu terytorialnego jak również rachunkowości i rewizji finansowej.

Prywatnie matka, miłośniczka psów, wolny czas spędza poszerzając swoją wiedzę w zakresie rozwoju osobistego. 

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejście A, drugie piętro, pokój 304
e-mail: skarbnikatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 72 05

Ewelina Degowska

Ewelina Degowska – Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Ewelina Degowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Wiedzę o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz o metodach i technikach zarządzania zdobyła w czasie studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz studiach podyplomowych.

Od 2010 roku zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji. Bezpośrednio nadzorowała realizację inwestycji kubaturowych na terenie powiatu, brała czynny udział przy wdrożeniu innowacyjnych systemów IT.

W obszarze jej zainteresowań  jest również działalność prospołeczna oraz wsparcie i aktywizacja kobiet. Jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet wspierającego kobiety w różnych obszarach życia społecznego oraz Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych, którego działalność skupia się na edukacji w zakresie holistycznie rozumianego bezpieczeństwa.

Jest lokalną patriotką i od 25 lat mieszkanką powiatu warszawskiego zachodniego.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek główny, wejście A, pierwsze piętro, pokój 112
e-mail: sekretarzatpwz [dot] pl
telefon +48 22 733 72 10