herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej

ulica Jagodowa 2, Sadowa, 05-092 Łomianki
telefon +48 22 751 26 25, faks +48 22 751 36 39 wewnętrzny 127
e-mail: sekretariatatsadowa [dot] dps [dot] pl 
strona internetowa: http://www.sadowa.dps.pl
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Pracownik Socjalny

Lidia Dembska

telefon +48 22 751 27 50 lub +48 22 751 26 25 wewnętrzny 114
e-mail: dzial [dot] socjalnyatsadowa [dot] dps [dot] pl

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 100 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Realizuje zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz innych aktach prawnych.
W szczególności tworzy warunki odpowiedniej infrastruktury socjalnej, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.

Do kompetencji Dyrektora DPS należą wszystkie sprawy związane z zarządzaniem Domem, a w szczególności: organizowanie pracy Domu w sposób zapewniający należyte wykonanie świadczonych usług, należyte gospodarowanie mieniem, które zostało mu przekazane, zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kierownictwo jednostki

 • Leszek Chruściński - Dyrektor DPS w Sadowej
  ulica Jagodowa 2, 05-092 Łomianki
  telefon +48 22 751 01 73

 • Helena Kubiszewska - Główny Księgowy
  ulica Jagodowa 2, 05-092 Łomianki
  telefon +48 22 751 26 25, wew. 105

 • Teresa Dąbrowska - Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
  ulica Jagodowa 2, 05-092 Łomianki
  telefon +48 22 751 26 25 wewnętrzny 102

 • Agnieszka Dunianazar - Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego
  ulica Jagodowa 2, 05-092 Łomianki
  telefon +48 22 751 27 50

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach

ulica Północna 18, Bramki, 05-870 Błonie
telefon +48 22 725 61 27, +48 22 725 61 49
faks +48 22 725 60 66
e-mail: dpsbramki2atpoczta [dot] onet [dot] pl
strona internetowa: http://www.dpsbramki.org
godziny otwarcia: czynny całodobowo

DPS w Bramkach położony jest przy trasie Warszawa-Poznań, 30 kilometrów od miasta stołecznego Warszawy, w gminie Błonie, w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w województwie mazowieckim.

Dojazd środkami lokomocji PKP do stacji Boża Wola lub PKS-em w Bramkach.

Dom jest pozbawiony barier architektonicznych, posiada:

 • system przyzywowo-alarmowy
 • system alarmowo-przeciwpożarowy.

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Oferuje usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów. Zapewnia mieszkańcom różnorodne formy mieszkalnictwa - dostosowane do możliwości psychofizycznych mieszkańców, a w ramach usług wspomagających - terapię zajęciową oraz działalność kulturalno-oświatową.

Kierownictwo jednostki

 • Seweryn Chruściński - Dyrektor DPS
  ulica Północna 18, Bramki, 05-870 Błonie
  parter, pokój numer 17
  telefon +48 22 725 61 27
  faks +48 22 725 60 66
  e-mail: dpsbramki2atpoczta [dot] onet [dot] pl
  godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

 • Beata Godzina - Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego DPS
  ulica Północna 18, Bramki, 05-870 Błonie
  parter, pokój numer 18
  telefon +48 22 725 61 27
  faks +48 22 725 60 66
  e-mail: dpsbramki2atpoczta [dot] onet [dot] pl
  godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30