herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Dariusz Pregowski - Geodeta Powiatowy

Dariusz Pręgowski – Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z 1985 r. Odbył studia podyplomowe z zakresu szacowania wartości nieruchomości, a także z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Posiada państwowe uprawnienia zawodowe do samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych z zakresów: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Ma za sobą kilkanaście lat praktyki w zawodzie geodety: w biurze projektów melioracyjnych BIPROMEL przy przygotowywaniu map do celów projektowania sieci melioracyjnych oraz pomiarze rowów, kanałów i rzek, w pn-wsch Syrii (3 lata) przy geodezyjnym nadzorze nad realizacją rozległych projektów nawodnień, a także prowadząc samodzielną działalność jako przedsiębiorca geodezyjny. Posiada około 20 lat doświadczenia w pracy w administracji publicznej – w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Śródmieście przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy tworzeniu systemu dopłat dla rolników w zakresie wykorzystywania danych geodezyjnych. Był Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Broniszach, a następnie zastępcą dyrektora Biura Geodezji i Katastru w Urzędzie m. st. Warszawy. Od 2011 r. pełni funkcję Geodety powiatowego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Uczestniczył i był prelegentem na wielu konferencjach i seminariach o tematyce geodezyjnej i kartograficznej. Od 2015 r. prowadzi stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Geodezyjny pod nazwą „Okiem powiatowego”. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W 2019 r. został wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla geodezji i kartografii” przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Dariusz Pręgowski