herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach

logo

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ze środków rezerwy celowej do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Mazowiecki

Nazwa zadania „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”

Cele projektu:

Inwestycja jest realizowana na terenie wsi Bramki w gminie Błonie i posiada dostęp do mediów. Celem inwestycji jest budowa dogodnego i przyjaznego dla pacjentów Hospicjum, które umożliwi wszechstronną, stałą, specjalistyczną i profesjonalną opiekę medyczną typu paliatywnego dla 32 nieuleczalnie chorych pacjentów. Obiekt posiada bardzo korzystne warunki komunikacyjne. Budynek hospicjum wykonany zostanie wraz z pełną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi. Przy obiekcie powstanie 40 nowych miejsc parkingowych oraz  nowe tereny zielone o funkcji parkowej, a także przyłącza dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej (elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1,0 MW) oraz przyłącza dla potrzeb instalacji pompy ciepła, co pozwoli znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła.

Całkowita wartość projektu:

13 682 639,54 zł

Wysokość dofinansowania:

4 000 000,00 zł