herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Biuletyn - Ochrona praw pracownika na wypadek utraty pracy

W  związku  z  trwającą  już  drugi  rok  pandemią  COVID-19  i  wynikających  z  niej trudności gospodarczych, istotnego znaczenia nabiera kwestia gwarancji prawnych związanych z pracą (tzw. stosunkiem pracy). Jakkolwiek na chwilę obecną wskaźnik bezrobocia w Polsce wciąż utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie – wedle danych EUROSTATU w lutym 2021 r. wynosił on 3,1% (przy średnim bezrobociu na poziomie 7,5% w całej Unii Europejskiej), to nie można zakładać, że jego wzrostu nie doświadczymy w kolejnych miesiącach.Ekonomiści na początku roku wskazywali (np. raport analityków Banku Ochrony Środowiska),  że  przy  założeniu  stopniowego  odchodzenia  od  restrykcji epidemicznych  w  kwietniu  br.  oraz  silniejszego  wpływu  w  tym  miesiącu pozytywnych efektów sezonowych (wzrost zatrudnienia w cieplejszej części roku)można  oczekiwać  spadku  bezrobocia  w  II  kwartale  2021.  Jednocześnie  wskazują oni,  że  w  kolejnych  miesiącach  mogą  ujawnić  się  negatywne  skutki  wygasania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, co w konsekwencji może doprowadzić dojego wzrostu w II połowie 2021 r.Opracowaliśmy   dla   Państwa   krótki   folder   poświęcony   podstawowym instrumentom ochrony prawnej na wypadek utraty zatrudnienia. Dla zapewnienia bardziej przystępnej formy informacje teoretyczne powiązane są z wzoram ii praktycznymi wskazówkami. Zachęcam do lektury! Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania Rozmiar
Biuletyn - ochrona praw pracowników 1.64 MB