herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Ostrzeżenia o złej jakości powietrza

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10