herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza - ograniczenia i obowiązujące zakazy

Obowiązuje od:
Obowiązuje do:

W dniu 26.04.2021 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

Ograniczenia i zakazy obowiązujące do 31.12.2021r.

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty) - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10:
• ograniczenie rozpalania grilli i ognisk,
• zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
• zakaz używania dmuchaw do liści.

Program jest dostępny pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/

Pliki do pobrania Rozmiar
Powiadomienie o złej jakości powietrza 165.56 KB