herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Zgłoś pustostan !

30.03.2023
pustostan

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, iż od 1 grudnia 2022 roku wdrożony został System Informacyjny  o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl.

Na stronie https://internet.gov.pl/ istnieje możliwość zgłoszenia pustostanów, dla których nie należy planować usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Pustostan to niezamieszkały  lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarcze lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolne, lub na cele publiczne budynek który:

- nie spełnia warunków technicznych,  o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane,

- został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny,

- jest przewidziany do rozbiórki.

Zgłoszenie pustostanów przez Obywateli umożliwi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prawidłowe zaplanowanie interwencji publicznych na projekty budowlane sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na  Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki takim zgłoszeniom będzie wiadomo, w jakich budynkach nie znajdują się potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do internetu.

Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

Jednocześnie w imieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dziękujemy tym z Państwa, którzy już dokonali takich zgłoszeń.