herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów dla spraw związanych z rejestracją pojazdów

24.03.2021
Zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów dla spraw związanych z rejestracją pojazdów

Od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania, zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów dla spraw związanych z rejestracją pojazdów.

W trosce o bezpieczeństwo a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu z uwagi na stan epidemii, wprowadza się zmianę organizacji pracy i sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Filii w Łomiankach.

 • Interesanci kontaktują się z pracownikami merytorycznymi wydziału telefonicznie, mailowo lub elektronicznie.
 • Dokumenty dotyczące rejestracji proszę składać do pojemników w wejściu głównym Starostwa Powiatowego wraz z dokonaną opłatą. W przypadku braku możliwości dokonania przelewu zaleca się, aby płatności w kasie za czynności dokonywane w urzędzie były realizowane kartą płatniczą.
  Opłaty komunikacyjne można uiścić na konto Starostwa:
  BANK PEKAO S.A. 18 1240 6973 1111 0010 8703 1912 wpisując numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu
 • Zachowany zostaje bezpośredni odbiór dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów po uprzednim telefonicznym kontakcie ze strony Urzędu.

Zalecamy, aby sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP załatwiać za pośrednictwem:

 • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela
 • poczty tradycyjnej,
 • poprzez pozostawienie zabezpieczonych dokumentów w kopercie w urnie stojącej w wejściu do urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.pwz.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę” - „Wydział lub jednostka” - „Wydział Komunikacji i Transportu” - „Karty usług i wnioski”.

Kontakt telefoniczny w poszczególnych referatach:

Prosimy o wpisywanie na wnioskach danych kontaktowych (nr telefonu), które wykorzystane będą jedynie w celu obsługi wniosków.